Конституционно-правовой статус судей в Украине и юридические свойства его составляющих элементов

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІВ ЯК ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 6

1.1. Поняття та ознаки конституційно-правового статусу суддів 6

1.2. Місце інституту конституційно-правового статусу суддів в системі конституційного права України 9

РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДДІВ 16

2.1. Засади конституційно-правового статусу суддів 16

2.2. Права та обов’язки суддів 18

2.3. Гарантії конституційно-правового статусу суддів 29

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 40

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Судова влада в Україні належить лише судам в особі суддів та представникам народу, які у визначених законом випадках залучаються до здійснення правосуддя. Судді наділені виключним правом реалізовувати судову владу, вирішувати всі правові конфлікти, що виникають у суспільстві, вони виконують свої обов'язки на професійній основі. Судді незалежні і підкорюються лише Конституції та законам України. Прояв неповаги до судді передбачає встановлену законом відповідальність. Вимоги та рішення суддів при здійсненні ними повноважень обов'язкові для виконання тими суб'єктами, до яких вони звернені. Невиконання вимог та рішень суддів тягне встановлену законом відповідальність.

Передумовою здійснення суддями судової влади є їх єдиний правовий статус, який закріплено у відповідних нормативно-правових актах. В юридичній літературі правовий статус суддів часто ототожнюють з їх правовим становищем. Зазвичай під правовим статусом суддів розуміють порядок набуття статусу, сукупність їх прав та обов'язків, вимоги, що ставляться до суддів, правові гарантії, які дозволяють суддям здійснювати свої повноваження згідно з законом, порядок притягнення суддів до юридичної відповідальності та звільнення з посади.

Основні засади правового статусу суддів визначені в Законі України "Про судоустрій і статус суддів". Окремі його положення деталізуються в статтях 126-130 Конституції України, процесуальних кодексах та інших нормативно-правових актах.

Мета дослідження полягає у визначенні поняття і структури конституційно-правового статусу суддів в Україні, юридичних властивостей основних елементів конституційно-правового статусу суддів та формуванні нової концепції конституційно-правового статусу суддів України.

Визначена мета дослідження зумовила постановку та розв'язання наступних завдань:

1. узагальнити чинне законодавство про статус суддів та здійснити порівняльно-правовий аналіз;

2. розкрити структуру конституційно-правового статусу суддів та визначити її основні складові елементи;

3. охарактеризувати правосуб'єктність, права та обов'язки суддів;

4. встановити систему та зміст принципів діяльності суддів;

5. здійснити класифікацію гарантій діяльності суддів.

Об'єктом дослідження є конституційно-правові засади судоустрою і судочинства в Україні.

Предметом дослідження є конституційно-правовий статус суддів в Україні та юридичні властивості його складових елементів.

Закрыть

Конституционно-правовой статус судей в Украине и юридические свойства его составляющих элементов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.