Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЛІМЕНТНИХ ПРАВОВІДНОСИН 6

1.2. Зміст та поняття аліментів та аліментних зобовязань 6

1.2. Підстави виникнення аліментних відносин 9

РОЗДІЛ 2. АЛІМЕНТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ МІЖ БАТЬКМИ ТА ДІТЬМИ ВІДПОВІДНО ДО СІМЕЙНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 17

2.1. Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину 17

2.2. Обставини які враховуються при визначення розміру аліментів та їх розмір 22

2.3. Зміна розміру аліментів, звільнення батьків від обов’язку утримувати дитину 27

РОЗДІЛ 3. ОБОВЯЗОК БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ ТА ОБОВЯЗОК ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ УТРИМУВАТИ БАТЬКІВ 30

3.1. Підстави виникнення обов’язку батьків утримувати повнолітніх дітей та їх розмір 30

3.2. Підстави виникнення повнолітніх дітей утримувати батьків, звільнення від такого обов’язку та їх розмір 35

ВИСНОВКИ 41

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 44

ВСТУП

Актуальність теми. Інститут аліментних зобов'язань є одним з найважливіших інститутів сімейного права. У сучасних умовах аліментні правовідносини носять досить конфліктний характер і тому заслуговують пильної уваги з боку держави. Судові спори в цій сфері сімейних правовідносин повинні завжди знаходити правильне рішення, тому що від цього часто залежить забезпечення життєвих потреб і благополуччя найменш соціально захищених громадян.

Формування аліментних стосунків між членами сім’ї: батьками, дітьми, подружжям та іншими родичами почалося ще за часів розвитку феодального права, але за тих часів ці відносини ще не мали твердої правової основи, а базувалися загалом на традиціях. Батьки повинні були утримувати своїх дітей, забезпечувати їх їжею, а після того, як набували похилого віку, піклуватися про них повинні були їх діти. З подальшим розвитком суспільних відносин майнові правовідносини між членами сім’ї стали набувати більш чіткого юридичного змісту.

Мета роботи – аналіз аліментних правовідносин між батьками та дітьми відповідно до сімейного кодексу України.

Завдання дослідження. Відповідно до мети були поставлені наступні завдання:

Визначити поняття аліментів та зміст аліментних правовідносин в Україні між дітьми та батьками;

Розглянути підстави виникнення аліментних правовідносин;

Визначити способи виконання батьками та дітей обов’язку утримувати дітей та батьків;

Встановити обставини, які враховуються при визначенні розміру аліментів та їх розмір;

Встановити зміну розміру аліментів, звільнення батьків та дітей від обов’язку утримувати дітей та батьків.

Об’єктом дослідження є сімейні відносини в царині прав та обов’язків матері, батька в межах якого є предмет дослідження: аліментні правовідносини між батьками та дітьми відповідно до сімейного кодексу України.

Методи роботи. Під час написання роботи були використанні наступні методи:

метод аналізу літератури вітчизняних авторів на обрану тему;

порівняльний метод – використовувався при порівнянні національного законодавства в різні часи становлення сімейного права в Україні;

логічний метод застосовувався при написанні всієї роботи;

метод узагальнення застосовувався у написанні висновків;

системно-структурний метод використовувався у написанні та дослідженні розділі 1 – загальні характеристика аліментних правовідносин;

описовий метод застосовувався при дослідженні розділу 2 – аліментні правовідносини між батьками та дітьми відповідно до СК України;

метод систематизації наявного застосовувався при обробці матеріалу по заданій темі.

Джерельна базароботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, Міжнародних нормативно-правових актів, які ратифіковані Україною (ВРУ), Сімейного кодексу України, законів України, постанови Пленому Верховного Суду України, що регулюють загальні положення про сімейних відносин в Україні, а також праць вчених, що визначають природу спадкування, а саме: Зорислави Ромовської, Рябоконя Є.О., Іофе О.С., Маслова П.І. Потапова В.М., Расакова Л.Б., Ніжного О.Г., Дзери О.В., Фурси С.Я., Туманова О.Г., Туровського М.П., Цирпи В.О., Цугайла Р.К., Ярового Р.К. та інші роботи науковців.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрыть

Алиментные отношения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.