Исполнительная власть в Украине, ее правовой статус, структура и принципы

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ І. Становлення і розвиток виконавчої влади в Україні 5

1.1. Здійснення реформ виконавчої влади 5

Розділ ІІ. Правовий статус Кабінету міністрів України як вищого органу виконавчої влади 9

2.1. Правові засади та порядок формування Кабінету Міністрів 9

2.2. Порядок діяльності вищого органу виконавчої влади 11

2.3. Повноваження та правові засади функціонування Кабінету міністрів 15

Розділ ІІІ. Організація роботи міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади 19

3.1. Порядок утворення центральних органів виконавчої влади 19

3.2. Повноваження центральних органів виконавчої влади 24

Розділ ІV. Організаційно-правові основи діяльності органів виконавчої влади на місцях 28

Висновок 30

Список використаної літератури 33

Вступ

Згідно з ч. І ст.6 Конституції України державна влада здійснюється на засадах поділу її на законодавчу, виконавчу та судову. Ці гілки влади є рівними і незалежними одна від одної, і кожна з гілок влади займає своє місце в системі державної влади та виконує лише їй притаманні завдання і функції. Будь-який закон не буде втіленим в життя, якщо не буде органу спрямованого на виконання такого закону, на який і покладається таке виконання. Тобто виконавча гілка влади на сьогоднішній день є відносно самостійною гілкою єдиної державної влади в Україні з атрибутом державно-владного механізму, побудованого за принципом розподілу влад та її здійснення поряд з законодавчою та судовою, тісно з ними взаємодіючи.

На підставі аналізу норм Конституції України можна стверджувати, що органи виконавчої влади відрізняються від інших державних органів, по-перше, предметом і сферою діяльності. Вони не приймають закони, як Верховна Рада, а забезпечують управління економікою усієї країни, вирішення всіх управлінських справ. Виконавчою владою охоплюються майже всі сфери суспільного життя: соціальна, економічна, бюджетно-фінансова, культурна, сфера забезпечення прав і свобод людини та громадянина, обороноздатності та національної безпеки України тощо..

Актуальність теми. Належна організація та діяльність органів виконавчої влади, оптимальне правове регулювання компетенції та форм діяльності цих органів має суттєве значення для їх впливу на суспільні відносини, насамперед на зростання добробуту населення, що є головною метою і завданням діяльності зазначених органів. Належне функціонування інституту органів виконавчої влади сприятиме також втіленню в життя такого важливого принципу функціонування державного механізму як доцільне поєднання централізації та децентралізації в управлінні суспільством та державою.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України та узагальнень практики його застосування визначити сутність виконавчої влади в Україні таїї місце серед інших державних органів.

Закрыть

Исполнительная власть в Украине, ее правовой статус, структура и принципы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.