Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ І. Становлення інституту спадкового договору та його місце в системі спадкового права 5

Розділ 2. Юридична сутність інституту спадкового договору 8

Розділ 3. Види спадкового договору 23

Висновки 30

Список використаних джерел 33

Додатки 35

Вступ

Актуальність дослідження даної теми випливає з того, що одним з найпоширеніших і найважливіших видів суспільних відносин в більшості країн, особливо європейських, безперечно вважаються цивільні відносини, адже саме ними охоплюється врегулювання питань підприємства, права власності, укладання договорів, спадкування тощо. Цим пояснюється неабияка зацікавленість держави до створення такого правового поля, де ці відносини могли б розвиватися вільно та гармонічно. Україна не є виключенням з цього правила.

Часи переходу вад планово-централізованої системи економіки до побудови ринково-капіталістичних відносин вимагали від уряду оновлення цивільного законодавства, яке вже не тільки не відповідало вимогам часу, а й гальмувало розвиток бізнесу. Не випадково початок 2004 року охарактеризувався набранням чинності нового Цивільного кодексу України, прийнятого 16 січня 2003 року. В порівнянні із старим, цей документ не лише виглядає значно більшим і об`ємним, а й містить досить нових положень і правил [3].

Докорінних змін зазнав інститут спадкового права, зокрема положення про спадкування за законом та заповітом. З`явилися положення про заповіт з умовою, заповіт подружжя, встановлення сервітуту у заповіті, новий для України спадковий договір.

Спадковий договір є урегульований у гл. 90 нового Цивільного кодексу України. Враховуючи те, що спадковий договір пов`язаний із спадкуванням, він розміщений у книзі шостій ЦК «Спадкове право».

Спадковий договір – це договір, за яким одна сторона (набувач) зобов`язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і у разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача (ст. 1302 ЦК) [3].

Юридична практика щодо спадкових договорів ще не напрацьована, тому виникає багато запитань, на які сьогодні важко знайти відповіді, потрібен деякий час, щоб всі проблеми були визначені і вирішені. Однак в даній курсовій роботі ставиться спроба все ж таки розкрити особливості спадкування за спадковим договором. Зокрема в цій роботі окрім розгляду загальних відомостей про спадкування і визначення в спадкуванні спадкового договору, будуть досліджуватися такі питання як поняття спадкового договору, особливості його укладення та виконання, більш ширше буде розглядатися сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права.

Об`єктом дослідження є законодавство України, зокрема та його частина, що регламентує спадковий договір, а предмет – сам спадковий договір.

Саме вивчення цих питань є метою роботи і дає змогу якнайкраще розкрити тему даної курсової роботи.

Реалізація поставленої мети здійснюється шляхом вирішення кількох основних завдань:

1. Дослідити становлення інституту спадкового договору та його місце в системі спадкового права;

2. Охарактеризувати види спадкових договорів;

3. Розкрити юридичну сутність інституту спадкового договору.

Під час написання даної курсової роботи були використані нормативно-правові акти, зокрема – Цивільний Кодекс України, посібник з цивільного, сімейного та спадкового права, статті періодичних видань тощо. На жаль, на сьогоднішній день відчутній брак повноцінних досліджень по даному питанню, що зумовило певні труднощі у написанні даної курсової роботи.

Закрыть

Наследственный договор

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.