Процессуальный статус сторон в хозяйственном процессе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 27

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. КАТЕГОРІЇ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 4

1.1. Поняття позивача та відповідача 4

1.2. Суддя в господарському процесі 6

1.3. Особи,які представляють інтереси сторін (експерт, перекладач, секретар). 11

1.4. Сторони в справі про банкруцтво 15

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 18

2.1. Права сторін 18

2.2. Обов'язки сторін 19

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНА СПІВУЧАСТЬ ТА ПРАВОНАСТУПНИЦТВО В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 21

3.1. Процесуальна співучасть 21

3.2. Процесуальне правонаступництво 22

ВИСНОВКИ 23

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27

ВСТУП

Згідно з Конституцією України кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Вибрана мною тема курсової роботи «Процесуальний статус сторін в господарському процесі», є актуальною, тому що багато справ розглядають Господарські суди. Важливим є те, що громадяни для того, щоб була встановлена справедливість, звертаються саме до арбітражних суддів, які здатні у відповідності з чинним законодавством розв’язати будь яку конфліктну ситуацію, що склалася між сторонами господарського судового процесу.

Предметом дослідження моєї курсової роботи є висвітлення таких питань як: поняття сторін в господарському процесі, права та обов’язки сторін, процесуальна співучасть та правонаступництво в господарському процесі.

Мета роботи: за чинним законодаством розглянути питання сторін у господарському процесі.

Завдання:

- Розкрити поняття категорії учасників судового процесу

- Дослідити права та обов’язки сторін

- Визначити процесуальну співучасть

- Визначити процесуальне правонаступництво

При написанні курсової роботи я використовувала різні дослідницькі методи, опрацювала і устатковувала різні правові підручники, шукала нормативно-правові акти, які стосуються моєї теми.

До класифікації категорії учасників судового процесу розглядалися праці таких вчених як: В.В.Сухоніс, І.А.Балюк, Д.М. Притика, В.П.Нагребельний та інші.

Закрыть

Процессуальный статус сторон в хозяйственном процессе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.