Принципы административного процесса

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Загальнотеоретичні положення про принципи адміністративного процесу 5

1.1. Поняття і значення принципів адміністративного процесу 5

1.2. Система принципів адміністративного процесу та їх ознаки 10

1.3. Окремі проблеми класифікації принципів адміністративного процесу 14

Розділ 2. Характеристика принципів адміністративного процесу за сферою поширення 20

2.1. Загальноправові принципи адміністративного процесу 20

2.2. Галузеві принципи адміністративного процесу 22

2.3. Спеціальні принципи адміністративного процесу 24

Розділ 3. Принципи адміністративного процесу європейських країн 27

Висновки 35

Список використаних джерел 38

Додатки 43

Вступ

Кожен принцип здійснення правосуддя в адміністративних справах, закріплений законодавцем у нормах діючого Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), виконує своє функціональне призначення в організації та діяльності адміністративних судів. Разом із тим, вони діють не розрізнено, а в певній сукупності, оскільки об’єднані загальною метою – організувати діяльність судових органів, забезпечити належний розгляд адміністративної справи, закріпити належне виконання прав та обов’язків всіх учасників процесу.

Питання щодо визначення системи принципів адміністративного процесу та її класифікації поставало у вітчизняній науці не тільки за часів радянського періоду, але й після прийняття у 2005 році КАС України. Однак, дискусії з цього приводу так і непризвели до вироблення остаточного та єдиного підходу до цього питання.

З оновленням адміністративно-процесуального законодавства деякі аспекти зазначеної проблеми знайшли своє відображення у роботах Бандурки А.М., Бондарчука С.А., Голосніченка І.П., Демського Е.Ф., Жукової Є.О., а О.В., Колпакова В. К., Комзюка А.Т., Кришталь О.В., Кротюка О.В., Кузьменко О. В., Курила В. І., Перепелюка В. Г., Потапенка С.В., Тимченка Г. П. та ін. Незважаючи на це,наукову новизну становить визначення сукупності таких засад, з’ясування їх змісту,класифікації за певними критеріями на підставі узагальнення доктринальних напрацювань останніх років.

Метою курсової роботи є характеристика системи принципів адмністративного процесу та проблеми їх класифікації.

Для реалізації поставленої мети необхідно розглянути такі завдання:

- розкрити зміст поняття та значення принципів адміністративного процесу;

- висвітлити погляди науковців на систему принципів адміністративного процесу та їх ознаки;

- вказати на окремі проблеми класифікації принципів адміністративного процесу;

- дати характеристику принципів адміністративного процесу за сферою поширення, зокрема, загально правових, галузевих та спеціальних принципів адміністративного процесу;

- проаналізувати принципи адміністративного процесу європейських країн;

- зробити належні висновки.

Предметом дослідження у курсовій роботі є норми адміністративного процесуального права України.

Обєктом дослідження виступає інститут системи принципів адміністративного процесу.

Закрыть

Принципы административного процесса

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.