Особенности особого производства в гражданском процессе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

1. Поняття та особливості окремого провадження 5

2. Суб’єкти у справах окремого провадження: особливості їх процесуального становища 14

3. Порядок та підстави порушення справ окремого провадження. Особливості заяв у окремому провадженні 17

4. Процесуальний порядок розгляду окремих категорій справ 20

Висновки 36

Список використаної літератури 38

Вступ

Актуальність дослідження. Стрімкий розвиток суспільства, політичних, фінансових інститутів, структурна зміна економіки сприяли появі нових цивільних правовідносин, а відповідно і нових процесуально-правових питань, що потребують наукового осмислення. До таких питань належать, зокрема, і окреме провадження як самостійна підсистема цивільного процесуального права.

Розгляд справ окремого провадження спрямовується на встановлення певних обставин, юридичних фактів, наявність чи відсутність яких може бути спірною. Залежно від характеру вимоги, переданої на розгляд суду. Кожна з справ окремого провадження має свої, лише їй властиві особливості. Однак усі ці справи мають спільні риси, що відрізняють їх від справ позовного провадження, все це свідчить про необхідність здійснення комплексного дослідження процесуальних особливостей порушення, підготовки, судового розгляду в справах окремого провадження.

Процеси нормотворення у справах окремого провадження постійно перебувають у центрі уваги науки цивільного процесуального права, а зважаючи на пов’язаність цих справ із матеріальним правом, досліджуються й іншими галузями юридичної науки (цивільного, сімейного, земельного та ін.).

Дослідженням питань, що стосуються поняття окремого провадження, з’ясуванням його сутності, процесуальних особливостей, аналізу справ окремого провадження, займалися такі вітчизняні процесуалісти, як С.С. Бичкова, В.І. Бобрик, С.В.Васильєв, В.В. Комаров, С.Я. Фурса, С.В. Щербак, М.М. Ясинок та ін.

Об’єктом дослідження є норми цивільного процесуального законодавства, які регулюють справи окремого провадження.

Предметом дослідження є сукупність суспільних відносин, які виникають в процесі порушення, підготовки і судового розгляду в справах окремого провадження.

Метою курсової роботиє поглиблення теорії цивільного процесу знаннями щодо особливостей порушення, підготовки, судового розгляду в справах окремого провадження.

Для досягнення поставленої мети, нам необхідно вирішити наступні завдання:

- визначити зміст поняття «окреме провадження»;

- визначити суб’єктів у справах окремого провадження: особливості їх процесуального становища

- дослідити категорії справ, які розглядаються судом в порядку окремого провадження;

- визначити процесуальний порядок розгляду окремих категорій справ.

Методи дослідження. У курсовій роботі використовується, історично-правовий, типологічно-порівняльний і комплексно-системний метод.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, частини, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Особенности особого производства в гражданском процессе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.