Институт опеки и попечительства в семейном праве

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ 3

Розділ 1. Загальна характеристика інституту опіки та піклування 5

1.1. Поняття, значення, завдання встановлення опіки (піклування) 5

1.2. Правовий статус суб’єктів сімейно-правових відносин опіки (піклування) 9

Розділ 2. Порядок встановлення та припинення опіки (піклування) 21

Розділ 3. Практика розгляду судами справ,пов'язаних з установленням опіки та піклування над дітьми : проблемні питання та шляхи їх вирішення 26

Висновок 32

Список використаної літератури 34

Додатки 36

Вступ

Актуальність дослідження. В останні роки в Україні катастрофічно зростає кількість дітей, які за певних обставин залишаються поза сімейним вихованням, позбавляються батьківської опіки. Причин тому безліч, і не обов’язково це смерть батька чи матері. Серед дітей, які перебувають на обліку в органах опіки і піклування, лише десяту частину становлять біологічні сироти, решта – це діти, які стають сиротами при живих батьках, так звані соціальні сироти. Батьків позбавляють батьківських прав через асоціальні прояви, пияцтво, наркоманію, недостатню увагу до власних дітей та ін.

Установлена в Україні система державної опіки над дітьми-сиротами та дітьми, які залишилися без батьківського піклування, структурована таким чином, щоб дитина від народження до повноліття була доглянута державними установами, завданням яких є утримання, виховання, надання професійних навичок. Усиновлення дітей-сиріт та встановлення над ними опіки (піклування) в Україні були і залишаються пріоритетними варіантами влаштування долі дитини, залишеної без батьківської опіки.

Об'єктом дослідження є правовідносини, що виникають у процесі встановленняопіки (піклування) над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Предметом дослідження є інститут опіки і піклування як форма влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Метою курсової роботи є комплексне вивчення інституту опіки і піклування в сімейному законодавстві, сімейного та цивільного законодавства, судової практики з питань встановлення та припинення опіки і піклування, визначення проблемних аспектів даних питань в умовах розвитку суспільства для забезпечення справді якісного захисту прав та законних інтересів малолітніх осіб, які позбавлені батьківського піклування.

Під час дослідження було проаналізовано ряд нормативно-правових актів, що регулюють застосування інституту опіки та піклування. Зокрема, досліджувалися Конституція України, Цивільний кодекс, Сімейний кодекс, Цивільно-процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс, Конвенція ООН « Про права дитини», Житловий Кодекс УРСР, ЗУ «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»,ЗУ «Про охорону дитинства», ЗУ « Про забезпечення організаційно-правових умов, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та інші акти національного та міжнародного права.

Теоретичною основою дослідження інституту опіки та піклування є праці вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі цивільного та сімейного права. Серед них, треба зазначити, наступних : Дзера О.В., Боброва Д.В., Довгерт А.С.,РомовськаЗ.,Шевченко Я.М.,Харитонов Є.О. та інші.

Структура роботи має наступний вигляд: вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та додатки. Загальний обсяг роботи складає 56 сторінок, у тому числі список використаних джерел (23 найменування) і 15 аркушів додатків. В першому розгляді аналізується загальна характеристика інституту опіки та піклування. Другий розділ присвячений з’ясуванню порядку встановлення та підстави припинення опіки та піклування. В третьому розділі досліджується практика розгляду судами справ пов'язаних з установленням опіки та піклування над дітьми: проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Закрыть

Институт опеки и попечительства в семейном праве

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.