Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 64

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Вивчення завдань адвокатури, прав та обов’язків адвоката і помічника адвоката, організаційних форм діяльності адвокатури. 4

Розділ 2. Участь адвоката у цивільному судочинстві. 13

Розділ 3. Участь адвоката у кримінальному судочинстві. 17

Розділ 4. Методика та тактика здійснення захисту. 25

Розділ 5. Адвокат у адміністративному провадженні. 33

Розділ 6. Участь адвоката у господарському судочинстві. 43

Розділ 7. Адвокат у стадіях перегляду судових вироків, рішень, ухвал, постанов. 53

Висновок 62

Список використаних джерел та літератури 64

Вступ

В процесі проходження навчальної практики я виконувала різноманітні завдання, ознайомилася з законодавством України, яке регулює діяльність адвоката, з основними положеннями Конституції України, з особливостями роботи адвоката, оформляла документи, була присутньою на судових засіданнях, була присутньою при наданні юридичних консультацій, навчилась працювати у трудовому колективі.

Адвокатура – це інститут громадянського суспільства, головною метою створення якого є захист приватних осіб у правовому спорі з державою. Тому адвокат – незалежний юрист, практикуючи індивідуально чи разом із колегами, забезпечує себе самостійно, отримуючи гонорари від своїх клієнтів.

Адвокатська діяльність ґрунтується на особливих, довірчих, конфіденційних відносинах між адвокатом і клієнтом, що охороняються не лише законом, а й нормами професійної етики. Водночас ці стосунки перебувають під загрозою зловживань як з боку недобросовісних адвокатів, так і з боку недобросовісних клієнтів.Діяльність адвокатів відіграє важливу роль у вирішенні проблем країни. Під країною я розумію народ взагалі, громадян нашої держави.

Мета проходження практики:

*оволодіти сучасними методами та формами організаціїпраці в галузі майбутньої професії;

*набути професійних умінь і навичок, необхідних дляприйняття самостійних рішень;

*систематично оновлювати свої знання, підвищити правову культуру і професійну правову свідомість;

*закріпити та поглибити знання, набуті при вивченні правових дисциплін, навчитися застосовувати їх у професійній діяльності, набути досвіду практичної роботи.

Закрыть

Отчет по адвокатской практики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.