Возмещение имущественного вреда как способ защиты гражданских прав и интересов

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 6

1.1. Поняття та особливості права на захист цивільних прав та інтересів 6

1.2. Принципи захисту цивільних прав та інтересів: від початків і до сьогодні 9

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРАВА НА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 13

2.1. Способи захисту цивільних прав та інтересів, їх класифікація 13

2.2. Відношення форм та способів права на захист цивільних прав та інтересів 18

2.3. Особливості та межі судового захисту цивільних прав та інтересів 20

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ 23

3.1. Загальні підстави відшкодування майнової шкоди 23

3.2. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди 26

ВИСНОВКИ 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31

ДОДАТКИ 33

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Після розпаду Радянського Союзу в Україні розпочалися процеси децентралізації економічної системи, на ринку з’явилися нові суб’єкти цивільного обороту. В умовах сучасного політико-правового розвитку держави особливо актуальним в теоретичному і практичному аспектах є передбачене ст. 55 Конституції України право на захист судом, адже нормальний цивільний оборот передбачає не тільки визнання належності суб’єктам правових відносин певних цивільних прав та інтересів, а й забезпечення функціонування ефективного механізму захисту цих прав. Сучасні правові тенденції вимагають наявності широкого вибору регламентованих законодавством засобів, способів та форм захисту цивільних прав та інтересів.

Саме тому особливо актуальним є дослідження питання відшкодування майнової шкоди як захисту цивільних прав та інтересів,реалізації встановленого законом суб’єктивного права особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання шляхом застосування обраних самою особою чи встановлених договором або актами цивільного законодавства правоохоронних заходів – способів захисту цивільних прав.

Мета дослідження: дослідити правове регулювання відшкодування майнової шкоди як спосіб захисту цивільних прав та інтересів.

Задля досягнення мети слід вирішити такі дослідницькі завдання:

Визначити загальні положення права на захист цивільних прав та інтересів;

дослідитиправовий аналіз права на захист цивільних прав та інтересів;

охарактеризувати правову характеристику відшкодування майнової шкоди.

Об'єктом дослідження суспільні відносини, які виникають при реалізації права на захист цивільних прав та інтересів.

Предмет дослідження є відшкодування майнової шкоди як елемент реалізації та можливість захисту цивільних прав та інтересів осіб.

У процесі дослідження використовувалися такі методи:

Логічний метод і його складові: аналіз, за допомогою якого було здійснено вивчення окремих моделей відшкодування майнової шкоди; синтез, який використовувався для створення комплексного уявлення про зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування захисту цивільних прав та інтересів.

Діалектичний метод, що допоміг краще зрозуміти принципи розвитку та оптимізації законодавства, що стосується відшкодування майнової шкоди.

Структура наукової роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

У першому розділі «Загальні положення права на захист цивільних прав та інтересів» проаналізовано теоретичні положення про право на захист цивільних прав та інтересів. Складається з таких підрозділів: «Поняття та особливості права на захист цивільних прав та інтересів», в якому досліджується визначення та основні ознаки, які характеризують дане право на захист; «Принципи захисту цивільних прав та інтересів: від початків і до сьогодні» - визначено основні засади, якими характеризується захист цивільних прав та інтересів з моменту виникнення до сьогодні.

У другому розділі «Правовий аналіз права на захист цивільних прав та інтересів», передбачає такі підрозділи: «Способи захисту цивільних прав та інтересів, їх класифікація» - викладено відомості про способи, якими можливо здійснити захист цивільних прав та інтересів, розмежування їх на класи за певною ознакою; «Особливості та межі судового захисту цивільних прав та інтересів» - вимоги, які передбачено чинним законодавством України; визначено особливості та умови, які визначені чинним законом про те, як здійснюється судовий захист цивільних прав та інтересів.

Третій розділ «Правова характеристика відшкодування майнової шкоди» складається з таких підрозділів: «Загальні підстави відшкодування майнової шкоди» - аналізується вітчизняне законодавство, яке визначає умови та підстави для відшкодування майнової шкоди; «Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди» - проаналізовано види відшкодування майнової шкоди.

Закрыть

Возмещение имущественного вреда как способ защиты гражданских прав и интересов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.