Верховная Рада Украины - единственный орган законодательной власти

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ - ЄДИНИЙ ОРГАН ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ 5

1.1. Правовий статус Верховної Ради України 5

1.2. Порядок формування Верховної Ради України 9

1.3. Принципи діяльності, функції та компетенція Верховної Ради України 12

РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА, ОРГАНИ ТА АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 23

2.1. Конституційний склад Верховної Ради України 23

2.2. Голова Верховної Ради України та його заступники 25

2.3. Комітети Верховної Ради України 30

2.4. Депутатські фракції у Верховній Раді України 33

2.5. Погоджувальна рада депутатських фракцій 35

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Кожна держава для повноцінного здійснення своїх завдань і реалізації функцій повинна створювати різноманітні державні організації, які у юридичній науці називають механізмом держави.

Значну увагу в характеристиці вищих органів держави приділяють парламентам. За визначенням, парламент - це виборні і колегіальні вищі органи держави, які функціонують в умовах демократичного правління і мають своїми головними повноваженнями функції в сфері законотворчості. В унітарних державах парламенти формуються на загальнонаціональному рівні, у федераціях - також і на рівні їх суб’єктів.

Верховна Рада України — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п’ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п’ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади, що уповноважений приймати закони.

Пріоритетною рисою українського парламенту як органу законодавчої влади є його єдність, виключність, універсальність в системі органів державної влади, що зумовлено насамперед унітарним характером нашої держави, тобто державним устроєм, поділом державної влади, його внутрішньою структурою та ін.

Верховна Рада України є загальнонаціональним представницьким органом державної влади, оскільки вона представляє весь український народ — громадян України всіх національностей і виступає від імені всього народу. Це випливає як з Преамбули Конституції України, з її змісту, так і з назви парламенту — «Верховна Рада України».

Чинна Конституція України закріпила якісно нову організацію державної влади. Відмовившись від ієрархічної, вертикальної системи організації державної влади, яка існувала в Україні до здобуття незалежності, вона сприйняла загальновизнаний принцип організації державної влади — принцип поділу її на законодавчу, виконавчу і судову.

Верховна Рада України, за Конституцією України, набула всіх основних рис парламенту України — єдиного, загальнонаціонального, представницького, колегіального, виборного, однопалатного, постійно діючого органу законодавчої влади України.

Нині в Україні не існує інших органів законодавчої влади.

Конституційно-правові засади діяльності Верховної Ради були предметом дослідження таких вчених, як: В.Авер’янов, Ф.Веніславський, В.Кафарський, О.Константий, Н.Нижник, Н.Плахотнюк, В.Погорілко, В.Ріяка, О.Скакун, О.Томкіна, Ю.Фрицький, С.Чиркулій, В.Шаповал та інші.

Об’єктом дослідження є Верховна Рада України як цілісна державна інституція.

Предметом дослідження є організаційно-правовий механізм роботи Верховної Ради України.

Метою курсової роботи є дослідити та визначити особливості Верховної Ради України, її внутрішню організацію та компетенцію.

Для досягнення поставленої мети, нам необхідно вирішити наступні завдання:

 • визначити правовий статус та порядок формування Верховної Ради України;
 • дослідити принципи діяльності, функції та компетенції Верховної Ради України;
 • описати структуру, органи та апарат Верховної Ради України.
 • Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  Закрыть

  Верховная Рада Украины - единственный орган законодательной власти

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.