Зміст практики

Під час проходження практики в господарському суді студент повинен ознайомитися:

1) з практикою застосування чинного законодавства України в справах по спорах, що виникають:

 • при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів;
 • з питань банкрутства;
 • за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції;
 • з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами);
 • з питань обліку прав на цінні папери;
 • із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності;
 • з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника;
 • за заявами про затвердження планів санації боржника до порушення справи про банкрутство.
 • 2) з практикою перегляду рішень у зв'язку з виявленням нових обставин;

  3) з практикою розгляду заяв, пов'язаних із виконавчим провадженням (заяви про видачу дубліката наказу, про відстрочку виконання рішення, про скарги на дії державного виконавця та інші).

  Крім того, слід ознайомитися з:

  -практикою застосування чинного законодавства України в справахпро банкрутство;

  -практикою оскарження рішень та ухвал судів першої інстанції.

  Потрібно також складати макети документів суду (заява, позовна заява, клопотання, апеляційна скарга, касаційна скарга).

  Керівників практики призначає голова суду. Робоче місце і порядок переміщення практиканта під час проходження практики в суді визначає керівник практики.

  Практикант під час практики повинен виконувати доручення голови суду, судді, завідувача канцелярії та безпосереднього керівника практики.

  Тема 1. Структура, порядок формування й завдання суду та його структурних підрозділів

  Ознайомлення з організацією роботи суду, його структурою, розподілом обов'язків між суддями; і законодавством, що регулює порядок вирішення спорів.

  Характеристика правових актів, що застосовуються при вирішенні господарських спорів.

  Самостійна робота

  Характеристика правових актів, що застосовуються при вирішенні господарських спорів.

  Студенти повинні:

  вміти правильно тлумачити та застосовувати чинне процесуальне законодавство, визначати відповідні форми захисту прав і законних інтересів громадян та організацій, обирати засоби надання правової допомоги із забезпечення законності.

  Тема 2. Організація роботи канцелярії господарського суду

  Ознайомлення з порядком документування діяльності суду, методикою складання документів і порядком роботи з ними від моменту надходження їх до суду до передачі в архів, із компетенцією працівників канцелярії та інших працівників суду.

  Характеристика порядку приймання, обліку і зберігання речових доказів, організації архіву, вивчення практики ведення судової статистики. Раціональні прийоми роботи з документами.

  Самостійна робота

  Ознайомлення з компетенцією працівників канцелярії та іншихпрацівників суду.

  Студенти повинні:

  вміти правильно здійснювати порядок документування діяльності суду від моменту їх надходження до суду до передачі в архів, складати інформаційно-пошукові, реєстраційні та статистичні документи.

  Тема 3. Порядок роботи та основні обов'язки секретаря судового засідання господарського суду

  Ознайомлення з обов'язками секретаря судового засідання в період підготовки справ, призначених для розгляду в судовому засіданні. Приймання участі разом із секретарем судового засідання у веденні протоколів судових засідань. Ознайомлення з порядком оформлення справ після їх розгляду.

  Самостійна робота

  Ознайомлення з порядком оформлення справ після їх розгляду.

  Студенти повинні:

  вміти правильно здійснювати ведення протоколів судових засідань, ведення журналу судових засідань, дотримуючись вимог діловодства і судового діловодства.

  Тема 4. Організація і зміст роботи судді господарського суду

  Ознайомлення з організацією та змістом роботи судді, з практикою і порядком подачі заяв, позовних заяв до суду та їх прийняттям, справлянням судових витрат, пов'язаних із розглядом справи в суді. Присутність при прийманні суддею громадян і представників організацій. Участь у підготовці справ до розгляду в судовому засіданні.

  Ознайомлення із практикою перегляду рішень у зв'язку з виявленням нових обставин. Ознайомлення з практикою розгляду заяв, пов'язаних із виконавчим провадженням. Складання макетів документів суду (заява, позовна заява, клопотання, касаційна скарга, апеляційна скарга).

  Самостійна робота

  Ознайомлення із практикою перегляду рішень у зв'язку з виявленням нових обставин. Ознайомлення з практикою розгляду заяв, пов'язаних із виконавчим провадженням.

  Студенти повинні:

  вміти правильно складати макети документів суду (заява, позовна заява, клопотання, касаційна скарга, апеляційна скарга), розподіляти витрати, пов’язані з розглядом справи в суді (судові витрати).

  Тема 5. Практика застосування чинного законодавства України в справахпро банкрутство

  Ознайомлення з практикою застосування чинного законодавства України в справах про банкрутство.

  Характеристика стадій провадження справи про банкрутство.Ознайомлення із особливостями укладення мирової угоди у справах про банкрутство. Складання заяви, ухвали про порушення справи про банкрутство.

  Самостійна робота

  Повторення процесуального законодавства щодо розгляду справ про банкрутство.

  Студенти повинні:

  вміти правильно складати макети документів суду (заява, ухвала суду у справі про банкрутство), складати проекти інших документів, необхідних при розгляді даних справ.

  Тема 6. Практика застосування чинногозаконодавства України в справахщо виникають при укладанні, змінні, розірванні та виконанні господарських договорів

  Ознайомлення з практикою застосування чинного законодавства України в справах що виникають при укладанні, змінні, розірванні та виконанні

  господарських договорів.

  Вивчення, аналіз та оцінка обставин справ що підвідомчі господарському суду.

  Ознайомлення з практикою розгляду судом справ, що виникають при укладанні, змінні, розірванні та виконанні господарських договорів. Присутність при розгляді справ і спорів, винесенні рішень, участь у підготовці проектів рішень, участь у розсиланні рішень, ухвал та інших матеріалів. Опанування прийомами раціональної роботи з процесуальними документами.

  Самостійна робота

  Повторення норм господарсько-процесуального законодавства щодо розгляду справ, що виникають при укладанні, змінні, розірванні та виконанні господарських договорів.

  Студенти повинні:

  вміти правильно складати макети документів суду, складати проекти рішення, ухвали та інших документів, необхідних при розгляді спорів, тлумачити норми матеріального і процесуального права, аналізувати й оцінювати обставини справи.

  Тема 7. Практика оскарження рішень та ухвал судів першої інстанції

  Ознайомитися з практикою оскарження рішень, ухвал господарського суду: вивчення, аналіз, оцінка.

  Вивчити та проаналізувати форми і зміст, процедури розгляду апеляційних та касаційних скарг.

  Порівняти повноваження суду апеляційної та касаційної інстанції при перегляді ними справ, строків звернення та розгляду апеляційних і касаційних скарг.

  Скласти макети документів суду (апеляційні та касаційні скарги, ухвали, постанови та інші процесуальні документи).

  Самостійна робота

  Повторити чинне процесуальне законодавство України щодо оскарження рішень, ухвал у судах апеляційної та касаційної інстанцій.

  Студенти повинні:

  вміти правильно скласти макети документів суду (апеляційні та касаційні скарги, ухвали, постанови та інші процесуальні документи).

  Характеристики работы

  Курсовая

  Количество страниц: 73

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Производственная практика в суде

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.