Управление обороной Украины, организационно-правовые основы, полномочия и система органов военного управления

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОНОЮ УКРАЇНИ 5

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ОБОРОНИ ЯК ОБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 14

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОБОРОНИ 19

3.1. Правові основи діяльності державних органів щодо забезпечення оборони України 19

3.2. Рада національної безпеки і оборони України 21

3.3. Міноборони України 23

3.4. Генеральний штаб Збройних сил України 24

3.5. Збройні Сили України. 26

1) Поняття, організація та структура Збройних Сил України. 26

2) Комплектування і військова служба в Збройних Силах України 28

3) Відстрочка та звільнення від призову на строкову військову службу 31

4) Військова служба за контрактом. 35

5) Альтернативна служба. 36

6) Військова служба. 37

7) Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу. 40

3.6. Напрямки вдосконалення державного управління в галузі оборони України 43

ВИСНОВКИ 47

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 48

ВСТУП

Питання оборони держави у всі часи та при всіх формах дер­жавного правління були та залишаються актуальними. Без забезпе­чення належного рівня оборони досить важко забезпечити справжній суверенітет держави. Лише лічені провідні країни світу не мають особистих армій як ключової основи забезпечення оборони. Наша держава, отримавши в 1991 р. незалежний статус, намагається під­тримувати мирні добросусідські відносини з іншими державами світу. Воєнна доктрина України має оборонний характер. Це озна­чає, що наша держава не вважає жодну державу своїм воєнним противником, але вважатиме потенційним воєнним противником державу або групу держав, послідовна недружня політика яких загрожуватиме воєнній безпеці України. Прагнучи до мирного співіснування з усіма державами, наша держава підтримує свою обороноздатність на рівні оборонної достатності для захисту від можливої агресії.

Стаття 17 Конституції України визначає, що захист сувереніте­ту і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпе­ки і захист державного кордону України покладаються на відпо­відні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Актуальність даної теми беззаперечна, бо проблема обороноздатності та охорони державного кордону є однією з провідних у державі – неможливість організувати управління в даній сфері або неналежне його здійснення ставить під сумнів захист суверенітету, територіальної цілісності, недоторканості і в цілому, принцип непорушності прав і свобод громадян від збройної агресії інших країн. Оборона не обмежується одним видом заходу щодо підготовки до захисту, а включає систему політичних, правових, організаційних, соціальних, воєнних, наукових, економічних, науково-технічних, інформаційних та інших заходів.

Організація управління в області оборони полягає в забезпеченні практичного здійснення військового захисту країни; у цих цілях державні органи при активній участі громадських організацій здійснюють складний комплекс відповідних взаємозалежних заходів політичного, військового, правового, організаційного, матеріально-технічного, морально-психологічного характеру.

Закрыть

Управление обороной Украины, организационно-правовые основы, полномочия и система органов военного управления

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.