Судебная система Украины и пути ее реформирования

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Судова влада як одна з гілок державної влади в Україні 5

1.1. Повноваження судової влади за законодавством України 5

1.2. Становлення судової влади в Україні 9

Розділ 2. Судова система України 13

2.1. Система судів загальної юрисдикції 13

2.2. Конституційний суд України 17

2.3. Правовий статус суддів 20

2.4. Народні засідателі та присяжні 24

Розділ 3. Шляхи реформування судової системи України 28

Висновки 33

Список використаних джерел та літератури 35

Вступ

Актуальність теми. Необхідність реформування судової влади постала від часу проголошення суверенності й незалежності Української держави, початку процесу реального забезпечення прав і свобод людини і громадянина, затвердження верховенства права в суспільному житті. Саме на це зорієнтована Концепція судово-правової реформи, схвалена Верховною Радою України 28 квітня 1992 р. Цей процес поглиблюється і розвивається Конституцією України. Так, уже в ст. б Конституції України використано категорію "судова влада", яка є частиною доктрини поділу влади у правовій державі. Це веде до реального поділу влади на законодавчу, виконавчу й судову, а щодо останньої визнається самостійність і незалежність, неможливість для інших державних органів і посадових осіб виконувати функції і повноваження, які є компетенцією органів правосуддя.

Проблеми судової влади значною мірою врегульовані в розділі VIII Конституції України. Згідно з Конституцією України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. А це означає, що судовому захисту підлягають усі права, свободи та обов'язки громадян, а також те, що всі суспільні відносини, врегульовані нормами права, у разі виникнення спору можуть бути предметом судового розгляду.

Велике значення в процесі європейської інтеграції нашої держави відіграє правова система, оскільки без відповідності правової системи України правовій системі ЄС мета не може бути досягнута. Задоволення євро інтеграційних прагнень України передбачає обов'язкову адаптацію нашої судової системи до системи Ради Європи та Європейського Союзу.

Об’єкт дослідження – стан судової влади в Україні та її реформа.

Предметом дослідження виступають особливості судової системи України, її формування та реформування в роки незалежності.

За мету поставлено визначити характерні риси формування та діяльності системи судів в Україні, визначити правовий статус суддів, народних засідателів та присяжних, визначити результати та перспективи судової реформи в Україні.

У відповідності з метою, поставлено наступні завдання:

- визначити місце судів в системі влади в Україні;

- охарактеризувати процес формування судової системи України;

- охарактеризувати місце та діяльність судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України;

- визначити правовий статус суддів, присяжних та народних засідателів;

- охарактеризувати проміжні результати та визначити перспективи судової реформи в Україні.

Ступінь наукової розробки теми. Питання, пов’язані із реформуванням судової системи України привертали увагу низки правознавців, юристів та суддів. Питання теорії судового управління досліджувалися переважно в радянський період, зокрема такими науковцями: Н. В. Бліновою, В. П. Бож’євою, Т. Н. Добровольською, І. Д. Перловим, С. М. Ходиревським, П. М. Агєєвою, а також теоретиками і практиками незалежної України В. Д. Бринцевим, М. М. Приймаком, А. А. Стрижаком, Ю. Битяком, В. Авер´яновим, І. Голосніченком, Д. Притикою, О. Коротуном, В. Кривенком, Г. Барабашем.

Структура роботи: вступ, 3 розділи, висновки, список використаних джерел та літератури (32 позиції)

Загальний обсяг роботи - 36 сторінок.

Закрыть

Судебная система Украины и пути ее реформирования

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.