Судебная процедура признания субъекта предпринимательской деятельности банкротом

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

1. Порядок ліквідації юридичної особи у зв’язку з банкрутством 6

2. Провадження у справах про банкрутство ( розпорядження майном; санація; ліквідація). 8

3. Ліквідаційна процедура 15

4. Припинення провадження у справі про банкрутство 20

Висновки 21

Використана література 23

Додатки 24

Вступ

АктуальністьКриза в Україні не тільки призвела до стрімкого зростання цін та курсу іноземної валюти, але й значно загострила взаємовідносини між банками і позичальниками. Банки підняли відсоткові ставки за кредитами, активно співпрацюють з колекторними компаніями в боротьбі з боржниками, а позичальники часто не в змозі виплатити ні основну суму кредиту, ні відсотки неустойки, що невпинно зростають.У результаті деякі позичальники, щоб захистити предмет застави, відчужують належне їм незаставлене майно, на яке банк міг би звернути стягнення, переводять у тінь свої доходи або просто змінюють місце проживання та роботиПродаж застави по проблемному кредиту зовсім не означає, що позичальник повністю розрахувався з банком. Якщо виручена сума виявляється меншою, ніж розмір кредиту, позичальник залишається повинен банку до тих пір, поки не погасить решту суми (такі борги терміну давності не мають).

А от якщо цей же позичальник буде оголошений банкрутом і все його майно ліквідатори розпродадуть, а виручені гроші роздадуть кредиторам (у тому числі й банку) - він вже більше нікому нічого не повинен буде. Навіть якщо кредит у нього було більше, ніж сума, яку повернули банку.

У процедурі банкрутства фізичних осіб в Україні не було потреби - ніхто не давав їм великі суми грошей у борг. З недавнього часу це стали робити банки. Коли ж позичальники не змогли платити за кредитами, а банки не захотіли йти на компроміс, питання банкрутства фізосіб стало актуальним.

Правда, стати банкрутом простий громадянин не може, для цього йому потрібно бути оформленим як суб'єкт підприємницької діяльності (СПД-фізособа). Причиною банкрутства можуть бути тільки незадоволені вимоги кредиторів, пов'язані з підприємницькою діяльністю. Простіше кажучи, якщо такий позичальник повинен банку, його банкрутом не визнають, а ось якщо заборгував гроші «по бізнесу», на отримання такого статусу у нього є всі шанси.

Як би не була зрозуміла і проста процедура банкрутства фізособи, проводити її краще за допомогою юристів, надто вже багато нюансів. Наприклад, якщо позичальник до початку процедури хоче продати частину свого (не заставного) майна родичам або близьким людям, закон йому цього не забороняє.Це абсолютно законно. Розібратися, ви продали майно на самому справі або просто віддали за договорами купівлі-продажу, неможливо.

Щодо походження термін “банкрутство” походить від латинського слова bancarotta – зламаний ослін або banca rotta – розбитий банк. Під ним розуміють неспроможність юридичної особи (СПД) задовольнити у встановлений для цього термін пред*явлені йому кредиторами вимоги й виконати зобов*язання перед бюджетом.

В римському праві неповернення боргу визначалося як небезпеччне для життя боржника та призводило до захоплення його майна кредиторами. В Київській Русі неплатник або злісний банкрут прирівнювався до злодія. Кредитори мали право продавати неплатоспроможного боржника разом з його майном. За часів Середньовіччя гарантом забезпечення боргу був сам боржник – його життя, особиста свобода та недоторканність.

В юридичній науці первісне розуміння банкрутства, або неспроможності, зводилося до ототожнення з неплатоспроможністю. Що до понять “неспроможність” і “банкрутство”, то вони в законодавстві переважної більшості держав вживаються як абсолютні синоніми. Аналогічною є ситуація з номінацією цього правового інституту і в Україні.[1]

Метою даної роботи є визначення кола та характеристика загальних

підстав банкрутства СПД в господарському процесі на базі положень чинного законо давства та матеріалів судової практики.

З поставленої мети, під час дослідження вирішити такі завдання:

1. Проаналізувати порядок ліквідації СПД.

2. Розглянути порядок подання заяви про бакрутство та додатки до неї.

3. Охарактеризувати саме провадження у справі.

4. Підвести підсумки розгляду справи.

Об'єктом дослідження даної праці є суспільні відносини, які укладаються з приводу порушення і розгляду справи про банкрутство СПД. Предметом дослідження є нормативні правові акти, регулють інститут банкрутсва у господарському судочинстві.

Структура роботиобумовлена метою та завданнями дослідження та включає, чотири пункти, висновок, список використаних джерел, додатки

Для розв’язання поставлених завдань використовуються наступні методи дослідження: аналізу і синтезу; сходження від абстрактного до конкретного, від загального до часткового; компаративістський метод.

Практична цінність роботи полягає у можливості використання її при вивченні дисципліни «Господарське процесуальне право» за спеціальністю “правознавство” оскільки робота узагальнює дослідження багатьох вітчизняних та російських авторів.

Закрыть

Судебная процедура признания субъекта предпринимательской деятельности банкротом

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.