Становление и развитие конституционного права в Англии

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 27

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ І. Проголошення республіки та державний устрій 5

1.1. Реставрація монархії і прийняття Hebeas corpus Akt 5

1.2. Прийняття Habeas corpus Aсt 10

Розділ ІІ. Розвиток конституційної монархії і парламенту в XVII-XIX ст. 14

2.1. Зміни в державному устрої в кінці XIX – на початку XX ст. 14

2.2. Основні джерела і риси права 15

Розділ ІІІ. Становлення англійської конституційної монархії в Англії у першій половині XVIII століття 19

3.1. Державний механізм конституційної монархії в Англії до початку ХХ ст. 19

3.2. Законодавче закріплення конституційних реформ 23

Висновок 26

Список літератури 28

Вступ

Актуальність теми зумовлена відновленням монархічного правління аристократії, яка повністю взяла під свій контроль весь Парламент, засідаючи у верхній Палаті, здійснюючиючи колосальний вплив на формування складу нижньої палати через надання місць в Палаті Громад так званим «гнилим містечках» - мало населеним територіям, що знаходяться під контролем великих землевласників.

У результаті державного перевороту 1688-1689 рр. конституційна монархія була остаточно визнана формою правління для Англії. Принцип підпорядкування корони Парламенту спочатку мав лише загальні риси, в межах яких повинні були проводитися політичні реформи. Тим самим англійській державі випало на долю історичне завдання створити основи буржуазно-парламентської системи.

Основи конституційної монархії в Англії були закладені трьома найважливішими конституційними актами: Habeas Corpus Act 1679 р., Білль про права 1689 р. і Акт про влаштування 1701 р.

Акт про влаштування підтверджував і розвивав положення Білля про верховенство Парламенту та обмеження прерогатив королівської влади. Акт сприяв зміцненню принципу незалежності й незмінності суддів, вводив правило контрасігнатури. Для зменшення впливу корони на діяльність палати, заборонялося суміщення членства із зайняттям посади королівського міністра.

Таким чином, у XVIII столітті в Англії відбувається формування характерних рис англійської конституційної монархії і основоположних демократичних принципів законності, які дозволили Британії зберегти політичну стабільність до теперішнього часу.

Отже, так звана «Славна революція» зіграла значну роль у становленні конституціоналізму в Англії. Саме тому дана тема є актуальною і представляє інтерес для дослідження.

Мета даної роботи вивчення передумов та розвитку в Англії, а також її конституційне закріплення.

Відповідно, завданнями, поставленими в даній курсовій роботі, є:

розгляд процесу реставрації Стюартів, і подій з нею пов'язаних, як передумов до згаданої революції.

розгляд конституційного закріплення та наслідків у цілому «Славної революції».

Структура роботи. Курсова роботаскладається з вступу, трьох розділів, в кожному з яких розкривається матеріал, що відповідає поставленим завданням, висновків та списку використаної літератури . 

Закрыть

Становление и развитие конституционного права в Англии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.