Права женщины в мусульманском мире

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ І РОЛЬ ЖІНКИ У КРАЇНАХ МУСУЛЬМАНСЬКОГО СВІТУ 5

1.1. Жінка в доісламську епоху 5

1.2. Роль жінки в ісламському суспільстві 8

1.3. Заборони Ісламу для жінок 10

РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ЖІНОК-МУСУЛЬМАНОК 12

2.1. Права жінки як дружини 12

2.2. Право на розлучення в Ісламі 18

2.3. Права дочки у мусульман 19

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА ЖІНКИ 24

3.1 Економічне становище жінки в Ісламі: історичний аспект 24

3.2 Право жінок на спадщину 25

3.3. Право жінки на працю 26

3.4. Цивільні обов’язки жінок в Ісламі 29

ВИСНОВКИ 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. У сучасному світі більше півмільярда жінок дотримуються вимог традиційних ісламських норм, оскільки проживають в суспільствах, в яких діють релігійні канони. У багатьох мусульманських країнах роль жінки в сімейному і громадському житті, а також стан жіночих прав в цілому розглядається через дзеркало релігії. Іншими словами, контекст прав жінок визначається на основі шаріату, який інтерпретується мусульманськими богословами як допомога до державного законодавства. І треба визнати, що вплив релігійної догматики найчастіше має серйозні негативні наслідки для соціально-правового статусу жінок в цих країнах.

Питання про статус жінки в мусульманському суспільстві не є ні новим, ні остаточно вирішеним. Незважаючи на численні дослідження в західній, мусульманській та вітчизняній науці, освітлення багатьох проблем, що стосуються цієї теми, не відрізняються об’єктивністю.

В сучасних умовах, на наш погляд, проблема філософського, релігієзнавчого та історичного аналізу даного питання актуальна, так як положення жінки в мусульманському світі є не тільки мірилом цивілізованості того чи іншого суспільства, а й свідченням потенціалу його еволюційного розвитку, своєрідним барометром, що визначає перспективи перетворень. Причому наше звернення до цієї теми викликане не тільки актуальністю цієї проблеми в контексті діалогу різних цивілізацій, але і необхідністю адекватного висвітлення ключових положень, що характеризують статус жінки в ісламі, показу неспроможності багатьох міфів, породжуваних в останні роки в умовах зростання суспільного і наукового інтересу до релігії і релігійній практиці.

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що мусульманське право є однією з великих правових систем сучасного світу, де більшість ісламських країн задекларувало свою вірність принципам ісламу в конституційних та законодавчих актах. Натомість, у сучасних умовах у мусульманському світі немає жодної країни, де діяли б виключно норми мусульманського права, але також немає жодної країни, де б вони не здійснювали вплив на спосіб життя та діюче законодавство. Саме по собі мусульманське право незмінне і воно продовжує здійснювати помітний вплив на правовий розвиток тих країн зарубіжного Сходу, де переважна більшість населення сповідує іслам. При цьому під впливом сучасних реалій більшість мусульманських держав здійснили серйозні законодавчі реформи, при всій різноманітності яких спостерігається декілька відчутних тенденцій, про які ми зазначимо у даній роботі.

Об’єктом дослідження є права жінки в мусульманських державах.

Предмет дослідження - аналіз правового становища жінки у мусульманському світі.

Мета роботи полягаєу дослідженні питання щодо прав жінок у мусульманських державах та перспектив їх гарантування і захисту.

Для досягнення поставленої мети дослідження необхідне вирішення таких завдань:

Визначити особливості становлення і розвитку мусульманського права;

Встановлення політичних передумов виникнення ісламу;

Проаналізувати джерела мусульманського права та їх сутність;

Визначити основні інститути мусульманського права.

Для виконання поставлених завдань використовувалися наступні методи: метод історизму; метод системності; синтез теоретичного матеріалу, концепцій і думок різних авторів з приводу релігійних та правових традицій ісламу.

Структура роботи. Дана курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Права женщины в мусульманском мире

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.