Досудебное урегулирование хозяйственных споров

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ 6

1.1. Сутність та порядок використання досудового врегулювання господарських спорів 6

1.2. Пробіли та колізії, що мають місце при досудовому врегулюванні господарських спорів 10

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ ЩОДО ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 15

2.1. Пред'явлення претензій до авто перевізників 15

2.2. Претензії до залізниць 18

2.3. Претензії і позови, що випливають з морських перевезень 22

ВИСНОВКИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29

Вступ

Сучасна Україна перебуває на шляху демократичних перетворень. В умовах реалізації судово-правової реформи особливого значення набуває створення комплексного механізму захисту учасників господарських відносин, зокрема й тих, що потрапили до сфери дії господарського процесу.

За загальним правилом учасники господарських відносин, які порушили майнові права або законні інтереси інших суб'єктів, зобов'язані відновити їх, не очікуючи пред'явлення претензії або звернення до суду. Однак у разі потреби відшкодування шкоди або застосування інших санкцій суб'єкт господарювання або інша юридична особа — учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушені, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

Досудове врегулювання господарських спорів — це сукупність заходів щодо звернення підприємств і організацій, чиї права порушені, для безпосереднього вирішення спорів, які виникли з підприємствами й організаціями — порушниками цих прав і інтересів, до звернення з позовом до господарського суду. Можна сказати, що в такий спосіб порушнику надається шанс врегулювати спір безпосередньо, без додаткових витрат на судовий розгляд (відшкодування державного збору, витрати на інформаційно-технічне забезпечення та ін.).

Цей інститут корисний як для держави, так і для контрагентів, оскільки розвантажує господарські суди і сприяє виявленню і швидкому усуненню причин і умов виникнення господарських правопорушень. Однак слід зазначити, що тим самим потенційному відповідачу надається можливість перевести з рахунків грошові кошти, продати оспорювань майно і тому подібне до порушення справи, коли суд зможе забезпечити виконання позову, наприклад, накладенням арешту або забороною робити визначені дії у відношенні предмета спору.

Очевидним є те, що система досудового врегулювання господарських спорів потребує компромісного вирішення. Адже тут входять між собою в колізію, з одного боку, інтереси суспільства, а з іншого — інтереси охорони учасників господарських відносин, важливість яких для майбутнього кожної нації не викликає сумнівів.

Основною метою дослідження є науковий аналіз питань, що існують у теорії та практиці застосування досудового врегулювання господарських спорів, а також визначення шляхів удосконалення та підвищення ефективності судочинства в цій категорії справ з урахуванням положень міжнародно-правових стандартів та новел у нормативній базі України.
Завдання даної курсової роботи: 1) обґрунтувати необхідність особливого підходу до досудового врегулювання господарських спорів; 2) проаналізувати особливості процесуального порядку досудового врегулювання господарських спорів; 3) дослідити відповідність чинного господарського процесуального законодавства з міжнародною практикою та сформулювати рекомендації щодо імплементації положень міжнародних актів у національне законодавство з урахуванням його особливостей.

Об’єктом дослідження курсової роботи є суспільні відносини, які виникають під час застосування досудового врегулювання господарських спорів.

Предметом дослідження є проблеми, що мають місце при застосуванні досудового врегулювання господарських спорів за чинним Господарським процесуальним кодексом України.

Для досягнення окресленої мети були використані загальний діалектичний метод наукового пізнання дійсності, а також спеціальні методи дослідження, а саме: порівняльно-правовий; структурного і системного аналізу; статистичний метод; метод узагальнення та інші. При цьому наведені методи використовувалися з урахуванням їх взаємозв’язку та взаємозалежності, що забезпечує повноту, всебічність та істинність наукових результатів.

Закрыть

Досудебное урегулирование хозяйственных споров

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.