Военная преступность в период аннексии АР Крым

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙСЬКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 6

1.1 Загальна характеристика військової злочинності 6

1.2 Структура військової злочинності 10

РОЗДІЛ 2. ПРИЧИНИ, УМОВИ ТА НАСЛІДКИ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ ПІД ЧАС АНЕКСІЇ АР КРИМ 14

2.1 Причини та умови злочинності військовослужбовців. 14

2.2 Система заходів щодо попередження військової злочинності 21

РОЗДІЛ 3. РОЛЬ ВІЙСЬКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, ТЕРИТОРІЇ ЯКИХ БУЛИ АНЕКСОВАНІ 24

3.1. Східний Єрусалим 26

3.2. Кувейт 27

3.3. Абхазія та Південна Осетія 30

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

ВСТУП

Збройні Сили України - це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості. Збройні Сили України забезпечують стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України, беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з терорризмом.

Актуальність даної теми передусім полягає у тому, що Збройні Сили держави - не ізольований соціальний механізм, а органічна і невід'ємна частина нашого суспільства, а військовослужбовці, складають близько 0,4 % в структурі населення країни. Статистичні дані військової злочинності в період з 2005 року по 2012 рік можуть свідчити як про поліпшення, так і погіршення криміногенної ситуації в даній сфері з огляду на ряд об’єктивних обставин, зокрема: зниження кількості контингенту Збройних Сил, їх реформування, зростання та зниження зареєстрованих злочинів. Відтак, цілком можна припустити, що коефіцієнти злочинної інтенсивності та активності є майже незмінними.

При цьому, забезпечення воєнної безпеки як гарантії повноцінного, мирного життя громадян є одним з найважливіших обов'язків держави. Сучасні умови розвитку України, орієнтація на побудову правової держави, на загальнолюдські цінності, прагнення відігравати активну роль на світовій арені, брати участь у міжнародних миротворчих місіях вимагають виведення усіх військових формувань України на якісно новий рівень. Для досягнення цієї мети проводиться активне реформування армії, успішне завершення якого неможливе без ефективних заходів

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі всебічного аналізу кримінологічної характеристики досліджуваної злочинності військовослужбовців, теоретичних досліджень і зібраного емпіричного матеріалу, положень Кримінального Кодексу України і діючого військового законодавства виявити реальний зміст і структуру криміногенних чинників, що детермінують дані злочини; визначити місце, роль і ступінь результативності вжитих заходів попередження військової злочинності в нашій державі та зарубіжний досвід щодо даного питання.

Об'єктом дослідження є злочинність у сфері встановленого порядку несення військової служби.

Предметом дослідження є військова злочинність в кримінологічному та правовому аспектах.

Джерелами дослідження теми є нормативні акти: Закон України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України», Закон України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України», Закон України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» та інші.

Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

виявити і проаналізувати причини військової злочинності та її умови в період анексії Криму;

дослідити основні напрями і заходи попередження військової
злочинності, що використовуються в нашій державі, оцінити ступінь
ефективності, доцільності і комплексності їх використання;

дослідити досвід зарубіжних країн, території яких були анексовані;

Об'єктом дослідження є злочинність у сфері встановленого порядку несення військової служби.

Предметом дослідження є військова злочинність в кримінологічному та правовому аспектах.

Джерелами дослідження теми є нормативні акти: Закон України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України», Закон України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України», Закон України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» та інші; роботи М.М. Сенька, В.Н. Кудрявцевої, Ю.М.Антоняна, И. М. Мацкевича, Е.А. Моргуленка, В.В. Лунєєва, В.П. Шевченка та інших.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання і системний підхід. У роботі застосовані загальнонаукові методи дослідження: історичний (у процесі дослідження розвитку законодавства про злочини проти встановленого порядку несення військової служби); логіко-граматичний (при встановленні змісту певних понять); аналітичний (наприклад, при доведенні або спростуванні того чи іншого положення); порівняльно-правовий (зокрема, при порівнянні заходів попередження нашої країни та інших держав); статистичний (при використанні статистичних даних).

Закрыть

Военная преступность в период аннексии АР Крым

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.