Пробелы в законодательстве и пути их преодоления

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРОГАЛИН У ЗАКОНОДАВСТВІ 5

1.1. Проблематика визначення поняття «прогалини у законодавстві» 5

1.2. Юридична природа прогалин у законодавстві 9

РОЗДІЛ 2. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ПРОГАЛИН У ЗАКОНОДАВСТВІ 14

2.1. Встановлення прогалин 14

2.2. Усунення та подолання прогалин у законодавстві 16

РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА ПРИ ПРОГАЛИНАХ У ЗАКОНОДАВСТВІ 26

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Прогалини в законодавстві, тобто повна або часткова відсутність законодавчої регламентації певної групи суспільних відносин, що потребують правового регулювання, традиційно вважаються одним із найпоширеніших видів юридичних дефектів. Відсутність необхідного юридичного правила ніби розмикає систему права та законодавства, знижує її узгодженість і, як наслідок, ефективність правового регулювання.

Як відомо, Україна стала на шлях побудови демократичної,соціальної, правової держави. Утвердження справжньої, а не лише декларованої демократіїяк основний напрям розвиткуполітичної системисучасної Українипередбачає серед його складових зміцнення правових засад усього того, що підлягає впливу права, а саме: державного,громадського, економічного і виробничого життя, міжособистісних відносин.Усвідомлення цього постулату пояснює значимість і необхідністьформування правової держави як особливого її стану в умовах громадянського суспільства, де громадянин виступає як первісна ісамодостатняцінність, як повноправний об’єктсуспільнихвідносин.

На сучасному етапі реформування правової системи України не можливо уникнути прогалин в законодавстві, це так би мовити нормальне явище. Але шляхи подолання і способи усунення прогалин в законодавстві потребують нових нормативно-правових рішень, зумовлені динамікою і потребами суспільного життя та розвитку. Жодне найдосконаліше законодавство не в змозі врахувати всі різноманіття суспільних відносин, які потребують правового регулювання.

Серед вітчизняних науковців проблеми прогалин в законодавстві досліджували Власов Ю. Л., Ковальський В. С., Козинцев І. П., Кравчук М. В., Скакун О. Ф., Цвік М. В. та ін. Серед зарубіжних науковців значно продвинулися у цьому напрямку Алексеєв С. С., Лазарєв В. В., Піголкін А. С., Хропанюк В. М. та ін.

Отже, актуальність дослідження курсової роботина тему «Прогалини в законодавстві та шляхи їх подолання та усунення» обумовлюється основним завданням будь-якої демократичної держави створити ефективну систему захисту прав і свобод людини.

Об’єктом дослідження єтеорія держави і права України.

Предметдослідження - прогалини в законодавстві та шляхи їх подолання.

Метою курсової роботи є визначення сутності поняття «прогалини в законодавстві», підстав або причин їх виникнення, а також визначення проблем, що стосуютьсяїх усунення або подолання та пропозиції щодо вирішення.

Мета роботи визначає наступні завдання:

- розглянути поняття івиди прогалин у законодавстві;

- дослідити умови та підстави встановлення та усунення прогалин у законодавстві;

- проаналізувати основніпроблемні питання застосування права при прогалинах у законодавствітаосновні напрямки їх вирішення.

Структурароботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів,висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Пробелы в законодательстве и пути их преодоления

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.