Специфика выборов в органы местного самоуправления

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

Вступ. 3

1. Конституційне регулювання виборів як форми прямої демократії 5

1.1.Безпосереднє народовладдя. 5

1.2. Представницька демократія. 6

1.3. Поняття і сутність виборів. 7

1.4. Принципи виборчого права України. 9

2. Місцеві вибори в Україні 12

3. Абсентеїзм. 28

Висновки. 30

Література. 34

Вступ

Тема даної курсової роботи – „Специфіка виборів до органів місцевого самоврядування”.

Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з поняттям, сутністю та особливостями проведення місцевих виборів в Україні. Дана робота має на меті допомогти набути основ фундаментальних знань з конституційного та муніципального права, що стануть підгрунтям у вивченні даного питання, у правильному розумінні приписів чинного законодавства та правової практики.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що демократичність держави і суспільства насамперед визначається рівнем розвитку народовладдя, тобто тим, наскільки реально існуючі процедури виявлення і здійснення волі народу впливають на управління державними та суспільними справами. Найбільш ефективно такий вплив може здійснюватись у формі прямого (безпосереднього) народовладдя, під яким розуміється безпосередня участь громадян у здійсненні державної влади, їх пряме волевиявлення під час прийняття державних рішень. Саме тому актуальним є вивчення особливостей здійснення народовладдя в Україні.

Основними завданнями при написанні роботи стали:

підбір та аналіз нормативних та наукових джерел, присвячених проблемам місцевих виборів;

узагальнення отриманих даних;

оформлення результатів дослідження у вигляді дійсної курсової роботи.

В роботі розкриті наступні питання:

поняття, сутність виборів, конституційне регулювання виборів як форми прямої демократії;

порядок проведення місцевих виборів в Україні;

поняття абсентеїзму, його негативні наслідки та шляхи запобігання.

При написанні роботи автором були використані Конституція України, Закони України та інші нормативні документи, підручники, статті, монографії з питань, конституційного, адміністративного, муніципального права, тощо.

Закрыть

Специфика выборов в органы местного самоуправления

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.