Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

1. Поняття та значення порушення кримінальної справи. 5

2. Приводи, підстави та процесуальний порядок порушення кримінальної справи  11

3. Відмова в порушенні кримінальної справи. Обставини, що виключають провадження у справі 30

Висновки. 37

Список використаної літератури. 38

Вступ

Сучасні якісні зміни судочинства визначають необхідність не тільки удосконалювання законодавства, але і значне підвищення якості й ефективності кримінально-процесуальної діяльності. Це вимагає від кожного співробітника правоохоронних органів усебічного знання тих теоретичних питань, від яких безпосередньо залежить підвищення рівня судової та слідчої роботи. До зазначеного числа, у першу чергу, варто віднести питання, пов'язані зі стадіями кримінального процесу, центральне місце, у якому, на мій погляд, займає такий інститут кримінально-процесуального права як порушення кримінальної справи.

Своєчасне, основане на законі порушення кримінальної справи і виробництво розслідування сприяє ефективній боротьбі зі злочинністю, зміцненню правопорядку, вихованню громадян у дусі неухильного виконання законів.

Водночас порушення кримінальної справи без достатніх на це підстав також як і необґрунтована відмова в порушенні кримінальної справи, є грубим порушенням законності, що приносять велику шкоду суспільству, державі, правам і законним інтересам громадян.

Нерідко порушення і прийняття до свого виробництва кримінальної справи при відсутності на те підстав спричиняє й інші більш серйозні наслідки порушення законності - необґрунтована затримка, притягнення особи в якості обвинувачуваного, проведення обшуку, застосування інших мір державного примусу (привід, звільнення з посади і т.д.). Дані порушення законів приносять людям великі моральні та фізичні страждання.

Необґрунтоване порушення кримінальних справ негативно позначається на боротьбі зі злочинністю в цілому. Воно призводить до даремної витрати сил, засобів і часу органів попереднього розслідування, до відволікання їх від розкриття дійсно тяжких злочинів. Не можна відволікати і ту обставину, що через необґрунтований початок попереднього розслідування громадяни без необхідності викликаються в міліцію, прокуратуру, відриваючись від суспільно-корисної праці.

Необґрунтована відмова в порушенні кримінальної справи, а також пряме приховування заяв (повідомлень) про злочини від реєстрації підривають принцип невідворотності відповідальності, створюють можливість невикритим злочинцям чинити нові, часом більш тяжкі і жорстокі злочини. Подібні порушення закону спотворюють справжню картину стану злочинності в тому чи іншому районі, місті, підривають авторитет правоохоронних органів.

Задачі кримінального судочинства можуть бути успішно здійснені, а права громадян надійно захищені тільки при тій необхідній умові, що кожному факту правопорушення буде дана належна оцінка, тобто встановлення точної відповідності обставин, що складають склад злочину.

Закрыть

Возбуждение уголовного дела

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.