Понятие и соотношение объекта и предмета преступления

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ОБ'ЄКТА ЗЛОЧИНУ. ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ   5

РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ЗЛОЧИНУ.. 17

2.1. Основний об'єкт злочину. 25

2.2. Додатковий об'єкт злочину. 25

2.3. Факультативний об'єкт злочину. 26

РОЗДІЛ 3. ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ.. 28

ВИСНОВОК.. 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31

ВСТУП

Перш ніж говорити про поняття злочину, їх класифікацію, про те що є предметом того чи іншого злочину і хто при цьому страждає, потрібно зрозуміти всю важливість правильного визначення об'єкта. Адже проблема об'єкта злочину і досі залишається однією із основних в кримінальному праві як України так і закордонних держав.

Якщо проаналізувати деякі статті Кримінального кодексу України, який дійшов до нас ще із радянських часів, то ми помітимо що деякі з них морально застаріли і потребують заміни.

Стаття 1 Кримінального кодексу України визначає його завдання, себто охорона суспільного ладу, його політичної і економічної систем, власності, особи, прав і свобод громадян і всього правопорядку від злочинних посягань. Як бачимо не всі об'єкти охорони є сталі. Вони розвиваються по мірі того як розвивається суспільство. Деякі об'єкти злочину з часом зникають або ж міняють свою форму, набирають або втрачають важливість, а щоб закон був гуманним, відповідно з часом потрібно вносити зміни і доповнення до відповідного законодавства.

Так, з того часу коли Україна стала незалежною суверенною державою з'явилося багато нових об'єктів, які потребують регулювання кримінальним законом. Тому зараз іде підготовка до прийняття нового Кримінального кодексу, який, на мою думку, буде більше відповідати сучасному суспільству. Взагалі то важко переоцінити важливість нововведень, оскільки це не тільки внутрішньодержавна потреба. Так, щоб Україну прийняли в Раду Європи, потрібно відмінити один із видів покарання - смертну кару. А для цього потрібно переглянути ті статті КК, які передбачають виключну міру покарання, досконало вивчити об'єкти злочину, їх вагомість і т.д. і т.п.. Це дуже складна процедура, яка потребує усестороннього розгляду, але без неї не обійтись. Оскільки членство України в Раді Європи є дуже важливим для Українського народу, а держава все робить для добробуту народу.

Далі в своїй роботі я намагатимусь більш повно висвітлити проблему об'єкта, і в деяких випадках запропоную шляхи її вирішення.

Закрыть

Понятие и соотношение объекта и предмета преступления

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.