Уголовно-правовая характеристика хулиганства

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. Кваліфікуючі ознаки хуліганства. 5

2. Види хуліганства. 9

3. Особливості застосування зброї під час вчинення хуліганства. 16

4. Покарання за хуліганство. 22

Висновок. 23

Задача 1. 28

Задача 2. 31

Список використаної літератури: 33

ВСТУП

Боротьба із злочинністю і, зокрема, зі злочинами проти громадського порядку розглядається в теперішній час як один з пріоритетних напрямів внутрішньої політики України, спрямованої на захист прав, свобод і законних інтересів громадян.

Найпоширенішим злочином проти громадського порядку, безсумнівно, є хуліганство, питома вага якого у загальній структурі злочинності становить 4 відсотка. Слід зазначити, що майже у 10 відсотках випадків скоєння даного злочину має місце особливо злісне хуліганство (ч. З ст. 296 КК України), безпосереднім (факультативним) об'єктом якого є також здоров'я потерпілого.

Своїми діями хулігани порушують спокій громадян, заважають їх нормальній праці та відпочинку. У цьому злочині, як ні в якому іншому, проявляється егоїзм, бездуховність, низький рівень загальної культури та багато інших негативних якостей хулігана.

Значна питома вага хуліганства у загальній структурі злочинності свідчить про його поширеність, а підвищена суспільна небезпечність останнього особливо проявляється в тих випадках, коли воно супроводжується підпалами, погромами, заподіянням тілесних ушкоджень, а іноді переростає і в більш тяжкий злочин - умисне убивство з хуліганських мотивів. Все це потребує нових підходів у розробленні шляхів для підвищення ефективності заходів профілактичного впливу на хуліганів з метою попередження вказаного діяння.

Однак, законодавство в більшості залишається репресивним, таким, що не враховує нових відносин, і тому потребує перегляду багатьох статей кримінального закону, в тому числі, і ст. 296 КК України, яка передбачає відповідальність за кримінальне каране хуліганство.

Певна теоретична незавершеність і суперечливість деяких питань кримінальної відповідальності за хуліганство призводить до помилок в практичній діяльності органів дізнання, слідства, прокуратури і суду при розслідуванні та розгляді справ цієї категорії. Тому кримінально-правова наука повинна приділяти належну увагу аналізу практики застосування та ефективності норм про відповідальність за хуліганство, розробленню пропозицій по їх удосконаленню, узагальненню накопиченого досвіду і на основі цього запропонувати відповідні рекомендації органам, які ведуть боротьбу з вказаним злочином.

Мета даної курсової роботи полягає у комплексному розгляді кримінально-правового і кримінологічного аспектів хуліганства та внесенні пропозицій щодо вдосконалення заходів боротьби ОВС і громадськості з зазначеним діянням на сучасному етапі, у розробці нових заходів його попередження.

Закрыть

Уголовно-правовая характеристика хулиганства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.