Соотношение власти и права в правовой теории

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

Вступ. 3

Розділ 1. Поняття та різновиди права. 5

1.1. Походження і сутність права. 5

1.2. Основні теорії походження права. 10

1.3. Різновиди права. 15

Розділ 2. Форми здійснення права. 19

Розділ 3. Правотворення та влада. 29

3.1. Правотворення як завершальна стадія формування права. 29

3.2. Держава і право в їх співвідношенні і взаємодії 33

3.3. Вплив держави на право. 35

3.4. Вплив права на державу. 38

Висновки. 41

Література. 43 

Вступ

Актуальність теми. Термін "право" багатозначний: під ним розуміється ряд різних, часом різноплощинних явищ (моральне право, право як система загальнообов'язкових юридичних норм, права людини і т.д.

Разом з тим при всій своїй багатозначності слово "право" виражає і щось єдине. У найбільш абстрактному вигляді воно означає соціально виправдану свободу поведінки, виправдану, нормальну і в цьому значенні нормативну – те, що людям "можна", тобто допустимо, робити, здійснювати і що, отже, суспільством приймається, підтримується.

Серед багатьох значень терміну "право" повинно бути виділене те (найбільш широке і в свою чергу багатозначне), яке означає право в юридичному значенні.

Право в юридичному значенні і є писане право; воно охоплюється поняттям позитивне право, тобто право наявне, реально й офіційно існуюче, "зроблене" людьми і пов'язане з їх діяльністю, з діяльністю офіційних державних органів.

Право (позитивне право) тому виникло й існує в суспільстві, що йому об'єктивно, внаслідок логіки суспільного розвитку, в умовах цивілізації призначено бути значною соціальною силою.

Адже в умовах цивілізації разом з персоніфікованою, приватною власністю і автономною особистістю, які стали опорними точками в процесі отримання людьми свободи, виникли, стали множитися і загострюватися соціальні, етнічні, особистісні конфлікти, зіткнення інтересів і пристрастей, жорстоке людське протиборство, ведуче до хаосу, розпаду суспільства. При такого роду умовах і виникла гостра імперативна потреба того, щоб у життя суспільства увійшов могутній регулювальник, причому з такими властивостями, які б дозволили забезпечити функціонування суспільства як цілісного організму, тобто забезпечити єдиний суворий порядок, стабільність і "передбачуваність" відносин, що складаються, гарантувати свободу поведінки в чітких, передбачених законом рамках. Тобто вирішувати такі задачі, які не під силу ніякому іншому соціальному регулювальнику. І передусім задачі, пов'язані з уведенням в життя юридичних дозволів, що забезпечують реалізацію в суспільстві соціальної свободи, автономію особистості.

Правотворчість – це правова форма діяльності держави з участю громадянського суспільства (в передбачених законом випадках) по встановленню (санкціонуванню), змін, скасуванню юридичних норм. Правотворчість виражається в формуванні, систематизації, прийнятті і обнародували нормативно-правових актів.

Отже, актуальність теми дослідження насамперед полягає в тому, що необхідність вивчення теоретичних основ функціонування держави і права є особливо важливою в наш час, коли в країні проходить становлення ринкової системи, створюється нова законодавча база і особливого значення набуває необхідність відповідних знань.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження даної курсової роботи є теоретичні засади правової системи взагалі і в Україні зокрема.

Предмет дослідження. Предметом дослідження даної курсової роботи є проблема співвідношення влади і права в правовій теорії.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає теоретичному обґрунтуванні співвідношення влади і права в правовій теорії.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

– Дослідити поняття та різновидів права;

– Охарактеризувати форми здійснення права;

– Дослідити співвідношення правотворення та влади.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Соотношение власти и права в правовой теории

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.