Лица, содействующие уголовному процессу и осуществляют правосудие (свидетель, понятые, переводчик, эксперт, специалист, секретарь судебного заседания)

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст  

Вступ. 3

Розділ 1. Свідок у кримінальному процесі 5

1.1. Правове положення свідка в кримінальному процесі 5

1.2. Права та обов'язки свідка. 9

Розділ 2. Поняті у кримінальному процесі 13

Розділ 3. Перекладач у кримінальному процесі 14

Розділ 4. Експерт, як учасник кримінального процесу. 15

4.1. Поняття «експерт» та його права і обов'язки. 15

4.2. Експертне дослідження як процес пізнання. 19

4.3. Класифікація експертиз. 23

4.4. Висновок експерта. 27

Розділ 5. Спеціаліст, яку часник кримінального процесу. 31

5.1. Поняття «спеціаліст», його обов’язки та права. 31

5.2 Участь спеціаліста у досудовому слідстві 33

Розділ 6. Секретар судового засідання. 35

Висновок. 38

Список використаних джерел. 40 

Вступ

Як об'єктивна істина в цілому, так і окремі факти, обставини справи встановлюються слідчими органами, прокурором і судом лише шляхом кримінально-процесуального доказування, під час якого збираються, перевіряються, оцінюються докази і на їх підставі приймаються й обґрунтовуються процесуальні рішення. У вирішенні питання: як встановлення об'єктивної істини , ми виходимо з того, що кожен злочин завжди залишає визначену сукупність слідів в навколишньому світі. Їх можна поділити на дві групи.

Перша група слідів - це сліди , які залишені подією злочину в пам'яті людей, які торкнулись злочинного діяння чи його наслідків.

Друга група слідів - це зміни матеріальних об'єктів, матеріального середовища.

Усі ці сліди складають той фактичний матеріал, за допомогою якого слідчий і суд встановлюють об'єктивну істину. Джерелом інформації першої групи слідів є , наприклад, показання свідка - очевидця.

Необхідність застосування у кримінальному процесі наукових, технічних та інших знань пов'язана з тим, що розслідування злочину є складним процесом пізнання об'єктивної дійсності. Тому пізнання події злочину та порушника, який його вчинив, вимагає від особи, що прово­дить дізнання, слідчого та інших учасників кримінального процесу засто­сування різних спеціальних знань та навичок у певних видах діяльності.

Науково-технічний прогрес уможливлює більш широке застосу­вання його надбань у правоохоронній діяльності.

Запровадження у кримінально-процесуальну діяльність науко­вих досягнень повинно переслідувати не лише мету підвищення ефек­тивності роботи слідчих та судових органів, встановлення обґрунтованої істини у кримінальній справі. Воно сприяє дотриманню принципу об'єктивності досудового слідства, забезпечення честі, гідності та охорони законних ін­тересів особи.

Об’єктом дослідження в курсовій роботі є відносини, які виникають міжособами, які сприяють кримінальному процесу і здійснюють правосуддя.

Предметом дослідження особи, які сприяють кримінальному процесу і здійснюють правосуддя.

Мета курсової роботи полягає в тому , що необхідно визначити місце свідка,понятого,перекладача, спеціаліста,експерта і секретара судового засідання в кримінальному процесі.

Курсова робота складається з вступу, семи розділів, висновку та переліку використаної літератури.

Закрыть

Лица, содействующие уголовному процессу и осуществляют правосудие (свидетель, понятые, переводчик, эксперт, специалист, секретарь судебного заседания)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.