Сообщение о подозрении. Допрос подозреваемого

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 26

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ ЯК ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА.. 5

1.1. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру. 5

1.2. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру. 10

РОЗДІЛ ІІ. ПРОЦЕДУРА ВРУЧЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ТА ЙОГО ЗМІНА   13

2.1. Порядок повідомлення про підозру. 13

2.2. Порядок допиту підозрюваного. 15

2.3. Зміна повідомлення про підозру. 22

ВИСНОВКИ.. 24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.. 26 

ВСТУП

Повідомлення про підозру – це одне із важливих процесуальних рішень, яке приймає прокурор або слідчий за погодженням з прокурором до закінчення розслідування у кримінальному провадженні. В цьому процесуальному рішенні на основі доказів, зібраних у ході проведення досудового розслідування, конкретна особа набуває статусу підозрюваного. Повідомлення про підозру займає особливе місце в структурі досудового розслідування. Воно підводить підсумок проведеної до того часу роботи, зібраним доказам, у більшості визначає подальше спрямування кримінального провадження і є початковим моментом притягнення до кримінальної відповідальності.

Даний акт означає появу в кримінальному судочинстві нового учасника процесу – підозрюваного. Підозрюваний є центральною фігурою у кримінальному процесі навколо якої концентруються процесуальні дії органів досудового розслідування, прокурора, суду та інших учасників процесу.

Актуальність теми дослідження. Теоретичні і практичні питання, пов’язані з повідомлення особи про підозру, є фактично новим інститутом в юридичній літературі. Разом з цим проблема обґрунтованості повідомлення особи про підозру на стадії досудового розслідування, суворого дотримання законності при реалізації цього є дуже актуальною.

Метою дослідження є комплексне розв’язання основних проблем, пов’язаних з повідомленням особи про підозру, оскільки порушення закону і помилки, що можуть бути допущені при повідомлені підозри можуть призвести до істотних обмежень прав і свобод громадян, викликати обурення і обґрунтовані скарги.

Відповідно до зазначеної мети, були поставлені та вирішені такі завдання:

1. Розглянути значення повідомлення про підозру, зміст письмового повідомлення про підозру та строки повідомлення про підозру.

2. З’ясувати порядок повідомлення про підозру, підстави та процесуальний порядок зміни та доповнення письмового повідомлення про підозру.

3. Проаналізувати чинне законодавство щодо процесуального порядку повідомлення про підозру.

Об’єктом є дослідження правовідносин, що виникають під час повідомлення особі про підозру та допиті підозрюваного.

Предметом дослідження є забезпечення прав підозрюваного та дотримання законності при реалізації повідомлення особі про підозру.

Структура роботи обумовлена метою дослідження і складається зі вступу, 2-х розділів поділених на підрозділи, висновку та списку використаних джерел та літератури.

Закрыть

Сообщение о подозрении. Допрос подозреваемого

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.