Понятие и виды административно-правовых отношений

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 25

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН   5

1.1. Категорія "адміністративно-правові відносини" у науці адміністративного права  5

1.2. Поняття, основні риси та структура адміністративно-правових відносин. 7

1.3. Учасники адміністративно-правових відносин, їх правоздатність та дієздатність  14

РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН.. 18

2.1. Види адміністративно-правових відносин. 18

2.2. Державно-управлінські відносини у складі адміністративних правовідносин  22

ВИСНОВКИ.. 24

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 26

ВСТУП

Актуальність дослідження. Правовідносини належать до найбільш фундаменталь­них категорій адміністративного права. Саме у правовідносинах воно існує, діє, живе. Вони є головним об'єктом наукового осмислення щодо формування адміністратив­но-правової доктрини, емпіричною базою для виведення і формулювання теоретичного ядра галузі - предмета адмі­ністративного права.

Адміністративно-правові відносини є різновидом правових відносин, різноманітних|всілякий| по своєму характеру|вдача|, юридичному змісту|вміст,утримання|, по їх учасниках. Їм властиві всі основні|основний| ознаки будь-якого правовідношення, якось: первинність правових норм, унаслідок|внаслідок| чого правовідношення є результат регулюючої дії на дане суспільне|громадський| відношення|ставлення| даної правової норми, що надає йому юридичну форму; регламентація правовою нормою дій (поведінки) сторін цього відношення|ставлення|; кореспонденція взаємних обов'язків і право сторін правовідношення, визначувана нормою і т.п.

Адміністративно-правові відносини — це врегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, в яких їх сторони (суб'єкти) взаємозв'язані й взаємодіють шляхом здійснення суб'єктивних прав і обов'язків, встановлених і гарантованих відповідними адміністративно-правовими нормами.

Отже, першорядна роль у визначенні змісту адміністративно-правових відносин належить їх сторонам (суб'єктам). Такими сторонами виступають суб'єкти адміністративного права, тобто носії передбачених адміністративно-правовими нормами прав і обов'язків, котрі здатні ці права реалізовувати, а покладені обов'язки виконувати. Вирішальною особливістю адміністративно-правових відносин є те, що однією із сторін завжди є носій юридично-владних повноважень щодо інших суб'єктів, якими його наділяють адміністративно-правові норми. Адміністративно-правові відносини формуються, як правило, в особливій сфері суспільного життя — публічному (державному і самоврядному) управлінні, і насамперед у зв'язку із здійсненням органами виконавчої влади своїх владно-розпорядчих функцій. Ця особливість адміністративних правовідносин прямо випливає зі змісту предмета адміністративно-правового регулювання.

Об’єктом дослідження є концепція адміністративно-правових відносин.

Предметом дослідження є адміністративно-правові регулятивні відносини, а також їхні елементи та структура, підстави їхнього виникнення, зміни та припинення.

Мета дослідження полягає в дослідженні категорії адміністративно-правових відносин, з’ясуванні їх правової природи.

Для досягнення мети були поставлені такі задачі:

проаналізувати адміністративно-правові відносини як категорію адміністративного права;

з’ясувати сутність та зміст адміністративно-правових відносин;

проаналізувати класифікацію адміністративно-правових відносин.

Методи дослідження. При дослідженні даної теми використовувалися загально-філософські та спеціально-юридичні методи пізнання.

Закрыть

Понятие и виды административно-правовых отношений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.