Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 31

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

1. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин. 5

2. Склад господарських правовідносин. 12

3. Методи правового регулювання господарських відносин. 27

Висновки. 30

Список використаної літератури. 32 

Вступ

Актуальність дослідження. Господарське законодавство і право регулює умови створення і діяльності різних видів суб'єктів. Кожен вид має законодавче визначені назву і правове становище. Класифікація суб'єктів господарського права на види здійснюється згідно з об'єктивним матеріальним критерієм. Таким критерієм законодавець вважає зміст діяльності або функції суб'єкта, які він виконує в економічній системі України. Із прийняттям нового Господарського кодексу України питання видів суб’єктів господарського права конкретизувалося увібравши і врахувавши судову практику та реалії сьогодення.

Господарські правовідносини мають складний розгалужений характер. За сферою господарської діяльності розрізняють групи видів господарських правовідносин. Це зокрема відносини у сферах: виготовлення і реалізації продукції; виконання робіт або надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність; торговельної діяльності; комерційного посередництва (агентських послуг); перевезення вантажів; капітального будівництва; інноваційної діяльності; фінансової діяльності; передачі для використання у підприємницькій діяльності виключних прав (франчайзингу); зовнішньоекономічної діяльності; іноземного інвестування; державного планування економічної діяльності та формування державного замовлення; управління державним майном; державного управління та контролю у сфері підприємницької діяльності (антимонопольні заходи, реєстрація та ліцензування, регулювання цін тощо).

Об'єктом господарських правовідносин є майно у формі речей і безтілесного майна/нематеріальних активів (у тому числі об'єктів права інтелектуальної та права промислової власності), необхідне для організації та безпосереднього здійснення господарської діяльності.

Предметом господарських правовідносин є відношення людей до майна, необхідного для здійснення господарської діяльності.

Про актуальність опрацювання теорії названих правовідносин говорить і низка невирішених теоретичних завдань, відсутність системних і комплексних досліджень сучасних господарських правовідносин, їх різновидів й їх системи, а також приватноправових і публічно-правових засад в таких правовідносинах.

Об’єктом дослідження в даній роботі є господарські відносини та їх характерні відмінності від інших врегульованих нормами права відносин.

Предметом дослідження є особливості суб’єктів господарських відносин, порядок їх утворення та припинення їх діяльності.

Метою даної роботи є, дослідити господарські правовідносини, визначити їх поняття, виділити ознаки і охарактеризувати їх види.

Для досягнення мети роботи слід виконати наступні завдання:

визначити сутність та види господарських правовідносин, їх відмежування від інших видів правовідносин;

проаналізувати особливості правового статусу суб’єктів господарських правовідносин;

визначити методи правового регулювання господарських відносин.

Методи дослідження. При дослідженні даної теми використовувалися загально-філософські та спеціально-юридичні методи пізнання.

Закрыть

Хозяйственные правоотношения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.