Правовое регулирование авторского права в Украине

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 27

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ЯК ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА.. 5

1.1. Авторське право: поняття та основні складові права на авторство. 5

1.2. Правовий статус автора та інших суб’єктів  авторського права. 10

РОЗДІЛ 2. СПОСОБИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА.. 15

2.1. Окремі способи захисту авторського права, визначені Цивільним кодексом України  15

2.2. Судова практика розгляду справ, що виникають в разі порушення авторських прав  21

ВИСНОВКИ.. 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 26

ВСТУП

Історія авторського права бере свій початок, як вважають науковці, із появи друкування, а першим нормативним актом у цій сфері вважається прийнятий в 1709 році в Англії „Статут королеви Анни”, який закріпив низку прав авторів, а також розділив повноваження авторів і видавців. На теренах України ідея повноцінної реалізації прав авторів захист їх прав та боротьби із незаконним використання їх творів існує близько двох століть.

Актуальність теми полягає в тому, щоосновними напрямами духовної творчості народу є наукова діяльність, література і мистецтво. Результати цих видів творчої діяльності, є невичерпними за формами, прийомами, способами об’єктивного вираження духовного багатства людини. Вони також є предметом правової охорони, оскількисуспільні відносини, що виникають у зв’язку з їх використанням, потребують правового регулювання, яке виконує авторське право. В цих відносинах беруть участь з одного боку – автори творів, їх спадкоємці, правонаступники та інші володільці авторського права, з іншого – організації, які зацікавлені у використанні творів: видавництва, редакції періодичних видань, кіностудії, телестудії, радіостанції, театри, концертні організації, фірми звукозапису та інші.

Мета дослідження: проаналізувати основні положення авторського права, атакожзаконодавство, яке забезпечує охорону прав авторів творів.

Наоснові визначеноїмети ставляться наступні завдання курсової роботи:

-з’ясувати поняття авторського права ;

- проаналізувати основні складові права на авторство;

- дати аналіз правового статусу суб’єктівавторського права;

- розглянути способи захисту авторського права.

Об’єктом дослідження єавторське право.

Предметом дослідження єавторське право як інститут цивільного права та способи його захисту .

Структура курсової роботи: ця робота складається зі вступу, двох розділів, які включають підрозділи, висновків та списку використаних джерел та літератури.

Закрыть

Правовое регулирование авторского права в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.