Особенности правового положения мужчин и женщин в мусульманской правовой системе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ОСНОВИ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА.. 5

1.1. Походження мусульманської правової системи. 5

1.2. Джерела мусульманського права. 7

1.3. Структура мусульманського права. 10

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ЖІНКИ І ЧОЛОВІКА В МУСУЛЬМАНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ 12

2.1. Правове положення жінки в мусульманській державі 12

2.2. Особливості взаємовідносин між чоловік і жінкою в ісламі сьогодні 18

ВИСНОВКИ.. 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 33 

ВСТУП

На сьогодні іслам є третьою релігією після християнства і буддизму по кількості віруючих, сповідуючих цю релігію. Це не лише громадяни тих країн, де іслам має статус державної або офіційної релігії. Значна кількість мусульман проживає на території держав, які дотримуються інших релігійних і філософських поглядів, що має величезне значення для мирного і благополучного розвитку міжконфесійних взаємин. Релігія і право у мусульман мають загальні (єдині) джерела, які, кінець кінцем, регулюють як обрядову, так і побутову сторону життя суспільства, регламентуючи практично усі сфери громадських взаємин. Такими джерелами є священна книга для мусульман - Коран; збірники хадисів - перекази про вчинки і слова Мухаммеда, його найближчих родичів, а також сподвижників; іджма - соборна думка богословів, а також думка авторитетних релігійних діячів і органів.

Мусульманське право - це не лише одна із старих і найбільш поширених у світі релігійно-правових систем, але і значна частина світової правової культури, тому вивчення проблем мусульманського права є досить актуальним питанням науки порівняльного правознавства, що вимагає різностороннього підходу до його вивчення. Нині у світі відбуваються процеси інтеграції і взаємодії між країнами, а, означає, інтерес до вивчення правових систем інших країн не згасає, а навпроти, усе більш посилюється. Повною мірою це відноситься і до країн ісламського світу.

На думку Р. Давида характерними рисами цього права є архаїчна, казуїстичність, відсутність писаних систематизованих норм, які багато в чому згладжені прийняттям в новітній час законів кодексів, - продуктів діяльності держави.

Питання мусульманського права є досить вивченими в науці і відрізняються великою своєрідністю. Такі автори як Л.Р. Сюкіяйнен, Л. Петров і інші, освітили і проаналізували цю тему у своїх творах. Слід особливо відмітити роботу Буянського С. Г. - одного з дослідників, мусульманського права, що займається питаннями, який у своїх статтях займався описом особливостей мусульманського права, а також роботу французьких дослідників Р. Давида і К. Жоффре-Спінози, які у своїй книзі "Основні правові системи сучасності" в числі вивчення інших сімей права дали характеристику джерел, структури і системи мусульманського права в цілому.

Мета цієї роботи полягає в тому, щоб зробити спробу порівняти особливості правового становища чоловіків та жінок в мусульманській правовій системі, звертаючи увагу на відмінність розуміння статусу жінки в мусульманському та європейському розумінні.

Виходячи з цієї мети, можна поставити наступні завдання:

1. Розглянути історію утворення і розвитку мусульманського права;

2. Проаналізувати джерела і виділити структуру мусульманського права;

3. Дослідити правове положення жінок в правовій системі ісламу;

4. Окреслити особливості взаємовідносин жінки та чоловіка в ісламі в теперішній час.

Предметом курсової роботи є мусульманська правова система загалом, а об’єктом дослідження виступає становище жінки і чоловіка в цій системі.

Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Особенности правового положения мужчин и женщин в мусульманской правовой системе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.