Основания возникновения и классификация недоговорных обязательств

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст  

Вступ. 3

Розділ 1. Підстави виникнення та класифікація не договірних зобов’язань. 5

1.1. Підстави виникнення та класифікація не договірних зобов’язань. 5

Розділ 2. Характеристика не договірних зобов’язань в цивільному праві 7

2.1. Публічна обіцянка винагороди. 7

2.2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. 9

2.3. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. 16

2.4. Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. 19

2.5. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. 24

Висновок. 28

Список використаної літератури. 30 

Вступ

Актуальність теми дослідження. Підставою для виникнення не договірних зобов’язань, як відомо можуть бути не лише правочини (не тільки договори), а й інші юридичні факти, зокрема заподіяння шкоди іншій особі. Отож недоговірні зобов’язання виникають не з договорів чи іншої будь-якої угоди, а саме з односторонньої дії будь-якої особи. Підставою для їх виникнення може бути односторонній правочин або інше майнове надання однієї сторони іншій.

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є законодавство України, яке регулює суспільні відносини у галузі цивільного права.

Предмет дослідження – предмет та система не договірних зобов’язань у цивільному праві.

Метою курсової роботи є дослідження поняття та система не договірних зобов’язань в цивільному праві.

Дана курсова робота складається із шести пунктів кожний із яких розкриває суть даного питання.

Отож ми детально розкриємо суть змісту курсової для того щоб в подальшому вміло володіти та користуватися даною інформацією.

Недоговірні зобов'язання регулює підрозділ 2 розділу III ЦК, що містить 6 розділів, присвячених регламентації шести видів не договірних зобов'язань:

- публічна обіцянка винагороди.

- публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

- вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

- рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.

- створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну

юридичної особи.

Два види недоговірних зобов'язань (зобов'язання у зв'язку з вчиненням дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення та зобов'язання в зв'язку зі створенням загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи) є новими, які раніше не були врегульовані Цивільним кодексом, інші значно розширені та правила щодо них деталізовані й конкретизовані.

Цивільне право протягом всього розвитку людства відігравало і буде відігравати надзвичайно важливу роль у захисті інтересів громадян і суспільства. Недарма Цивільний кодекс називають другою Конституцією держави.

Закрыть

Основания возникновения и классификация недоговорных обязательств

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.