Классификация и система хозяйственных договоров

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ 5

1.1. Поняття та ознаки господарського договору 5

1.2. Функції господарського договору 8

1.3. Класифікація господарських договорів 11

РОЗДІЛ 2. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ 16

2.1. Виконання господарських договорів 16

2.2. Заходи забезпечення виконання господарських зобов’язань 19

2.3. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань 32

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Незважаючи на те що за роки незалежності України було прийнято низку законодавчих актів, які певною мірою регулюють i договірні відносини у сфері господарювання, господарське законодавство в цій частини потребує вдосконалення. Правове регулювання договірних господарських відносин в чинному законодавстві України має білі плями, які зумовлюють потребу в подальшому дослідженні господарського договору та розробці науково обґрунтованих рекомендацій щодо розвитку спеціального законодавства про господарські договори.

Правове регулювання господарських договорів в Україні здійснюється Господарським Кодексом України, який набув чинності 01 січня 2004р., а також: загальними статтями Цивільного кодексу про зобов’язання, договір, зобов’язання, що випливають з договорів; спеціальними статтями Цивільного кодексу про майнові відносини між суб’єктами (підприємствами, установами, організаціями), у разі, якщо вони не суперечать положенням господарського законодавства України.

Вибір теми дослідження визначається центральним місцем договору в правовому регулюванні господарського обороту Необхідність виокремлення регулювання господарсько-договірних відносин викликана тим, що господарський договір, на відміну від цивільно-правового, часто зачіпає публічні інтереси, тобто його дія не обмежується впливом на сторони, які беруть у ньому безпосередню участь, а й позначається на інтересах держави і суспільства в цілому. Саме це стало однією із причин прийняття разом з Цивільним кодексом (ЦК) також Господарського кодексу (ГК) України, значна частина норм якого встановлює особливості регулювання господарсько-договірних відносин. (так, існує проблема визначення характеру норм господарського договірного права, істотних умов господарського договору, його змісту, юридичних конструкцій, тощо).

Значна кількість праць, що публікується в юридичних журналах та книгах, зводиться до коментування окремих норм законодавства та судової практики. Проте на тлі незавершеної дискусії про співвідношення ЦК та ГК України постала необхідність детального вивчення та аналізу нормативно-правових актів, що здійснюють регулювання сфери договірних відносин у господарському обороті,

Об’єктом дослідження - норми права, які регулюють договірні відносини в господарському праві України.

Предметом дослідження є система чинного національного законодавства та міжнародно-правові акти, що регулюють укладення та виконання господарських договорів.

Метою курсової роботи є поглиблення правових знань про сутність господарського договору, його змісту, видів та особливостей, а також висвітлення питань щодо виконання господарських договорів.

Виходячи з поставленої мети, до основних завдань роботи є:

- визначення поняття господарського договору, його основних ознак та функцій;

- узагальнити критерії класифікації господарських договорів;

- визначити істотні умови господарського договору та правові наслідки їх недотримання;

- проаналізувати способи забезпечення виконання господарських договорів.

Методи дослідження. При проведенні дослідження використовувалися такі методи в їх сукупності: історичний, системно-структурний, порівняльний, діалектичний, формально-логічний.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрыть

Классификация и система хозяйственных договоров

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.