Экспертная деятельность и современные возможности судебных экспертиз

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 4

Розділ І. Проведення експертизи на досудовому слідстві 7

1.1. Судова експертологія і судова експертиза. 7

1.2. Проблеми класифікації судових експертиз. 8

1.3. Система державних експертних установ України. 10

1.4. Проведення експертизи. 11

Розділ ІІ. Підготовка і призначення експертизи. 15

2.1. Збирання та класифікація доказів. 15

2.2. Призначення експертизи. 17

2.3. Права та обов’язки експерта. 19

Розділ ІІІ. Оцінка і використання висновку експерта. 22

3.1. Структура та оформлення висновку експерта. 22

3.2. Оцінка і значення висновку експерта. 26

Розділ IV. Можливості судових експертиз в розкритті і розслідуванні злочинів. 31

4.1. Криміналістична ідентифікація та її значення для розслідування злочинів  31

4.2. Судово-психологічна експертиза та використання її висновків у кримінальному судочинстві 34

Висновки. 38

Використана література. 41 

Вступ

Інститут спеціальних знань у кримінальному судочинстві виник на зорі науково-технічної революції з появою нових засобів і методів пізнання об’єктивної реальності. Винахід мікроскопа, відкриття рентгенівських променів, природної радіоактивності, методів спектроскопії і хроматографії дозволили розширити межі дозволили розширити межі людського пізнання речей. Учених фізиків, хіміків, біологів стали запрошувати в суд для одержання таких відомостей із речових джерел, що лежать за межами вирішення органолептичного пізнання людини. Таких людей стали називати «знаючими особами», «фахівцями», тобто володіючими спеціальними знаннями.

У минулому і в даний час законодавець не розкрив сутності спеціальних знань, тільки вказав на те, що в необхідних випадках слідчий для проведення слідчих дій може запрошувати фахівця. Останній зобов’язаний з’явитися на виклик, брати участь у проведенні слідчих дій, використовувати свої навики і знання для виявлення доказів, звертати увагу слідчого на особливості виявлення і закріплення доказів, давати пояснення на основі своїх спеціальних знань і т. под. із тексту ст. 1281 КПК України випливає, що за змістом спеціальні знання є науковими, котрими не володіє слідчий.

Знання, якими володіє фахівець, придбані ним у процесі професійного навчання і становлять собою певну сукупність, що характеризує фахівця, наприклад, юриста, лікаря, інженера і т. ін. Називати їх спеціальними для особи, що володіє ними, не можна, оскільки їх застосування входить до кола її професійних обов’язків. Вони є спеціальними для людини, яка має іншу професію. Наприклад, знання інженера в електротехніці для слідчого є спеціальними, тоді як відомості по криміналістиці із галузі судової фотографії про правила зйомки слідів на місці події належать до професійних знань фахівця-юриста, оскільки вони входять у його компетенцію.

Таким чином, знання називаються спеціальними лише стосовно інших знань, що відрізняються їх змістом, - це знання відсутні в адресата доказування. Проблемність використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві підкреслюється їх неоднаковою процесуальною регламентацією. Так, в одному випадку законодавець суворо обмежує їх застосування переліком слідчих дій, а в іншому – вони можуть використовуватися у всіх слідчих діях. Практика підтверджує, що фахівця можна використовувати для збирання інформації в будь-якій слідчій дії, при чому він може застосовувати лише методи, що відповідають його компетенції, і засоби витягування інформації, і тільки ті, що не тягнуть за собою зміни, пошкодження і знищення матеріального джерела.

Це загальне правило може мати винятки, якщо ж досліджується матеріальне джерело – сумативно ціле (сипуча, рідка або газоподібна речовина). Поділ таких об’єктів не змінює властивості їх частин. Тому на місці події допустимо відокремлювати частину джерела і провадити дослідження, як це робить фахівець медик при визначенні групових ознак крові в плямі, наявності алкоголю у повітрі, що видихається, і т. под.

Слідчий може використовувати допомогу інших осіб, знання і навики яких не є для нього спеціальними. Так, у ході огляду, обшуку або слідчого експерименту співробітник експертно-криміналістичного відділу, що входить до складу слідчо-оперативної групи, у деяких випадках не дає слідчому яких-небудь порад, консультацій, заснованих на спеціальних знаннях, а виконує технічну роботу, наприклад, здійснює фотографування або відеозапис, складає масштабні плани або схеми, закріплює і вилучає звичайні сліди. Слідчий міг би сам виконувати ці дії, оскільки вони входять до кола його професійних обов’язків, але внаслідок тактичної доцільності розслідування він доручає таку роботу запрошеній особі.

Зрозуміло, таких осіб не можна вважати фахівцями в процесуальному розумінні, оскільки застосовувані ними знання входять у комплекс професійних для слідчого. На відміну від фахівця такого учасника в літературі і на практиці називають техніком-криміналістом або технічним помічником слідчого.

Законодавець прямо називає одну з форм використання спеціальних знань – висновок судової експертизи.

Водночас у деяких слідчих діях рекомендується запрошувати фахівця, а окремі дії приписуються проводити за участю фахівця, наприклад, огляд, ексгумація, допит неповнолітнього, огляд трупа проводиться при участі фахівця. Звідси другою процесуальною формою використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві є участь фахівця у досудових слідчих і судових діях [1, с.237-239].

Закрыть

Экспертная деятельность и современные возможности судебных экспертиз

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.