Правовой статус сторон, как участников хозяйственного процесса и законодательное регулирование их деятельности

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ СТОРІН В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 5

1.1. Права та обов’язки сторін в господарському процесі 5

1.2 Заміна неналежного відповідача. 10

РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНА СПІВУЧАСТЬ, ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 13

2.1 Процесуальна співучасть. 13

2.2 Процесуальне правонаступництво. 15

2.3. Процесуальне представництво. 17

РОЗДІЛ 3. ІНШІ УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ.. 21

3.1 Треті особи. 21

3.2 Прокурор, його процесуальне становище в господарському процесі 27

3.3 Повноваження експерта як учасника судового процесу. 29

ВИСНОВКИ.. 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 34

ВСТУП

Основне завдання, яке стоїть перед демократичною, правовою державою – це захист прав і охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, їх об’єднань, громадських організацій.Зокрема, право на судовий захист .

Дослідження правових конструкцій, що визначають правове положення сторін у господарському процесі, забезпечує їх удосконалення з тим, щоб гарантувати впевненість учасників господарського обороту у захищеності своїх прав та інтересів, у тому числі стабільність розвитку господарських відносин.

Чинне процесуальне законодавство містить достатньо широкий комплекс юридичних гарантій захисту прав та інтересів учасників судового процесу, що охороняються законом згідно із засадами судочинства, встановленими Конституцією. При цьому правове положення кожного учасника процесу не однакове. Воно визначається тими цілями та завданнями, які вони виконують у ході розгляду і вирішення спору.

Об’єктом даної курсової роботи є процесуальний статус сторін в господарському процесі, шляхи забезпечення реалізації прав та неухильного виконання процесуальних обов’язків, відповідальність сторін за їх невиконання.

В процесі розгляді господарськоїсправиправильне визначення правового статусу сторін, обсягу їх процесуальних прав та кола процесуальних обов’язків, налагодженнямеханізму забезпечення їх виконання – є обов’язковою передумовою винесення законних і обґрунтованих судових рішень. В цьому і полягає актуальність даної теми

Мета моєї курсової роботи. На підставі чинного господарсько-процесуального законодавства і практики його застосування розглянути питання процесуального статусу сторін в господарському процесі та особливостей їх діяльності.

Комплексний підхід до реалізації поставленої мети зумовив вирішення таких завдань:

- розкрити поняття сторін в господарському процесі;

- дослідити права та обов’язки сторін;

- провести аналіз заміни неналежного відповідача;

- виявленні сутностіпроцесуальної співучасті;

- проаналізувати процесуальне правонаступництва;

- визначити процесуальне представництво;

- детальніше розглянути питання інших учасників судового процесу,їх роль.

Предметом дослідження є правовий статус сторін, як учасників господарського процесу і законодавче регулювання їхньої діяльності .

Аналіз чинного процесуального законодавства з урахуванням підходів, що склалися в науковій літературі з питань процесуального статусу осіб, які беруть участь у справі, неоднозначно здійснювався у працях багатьох авторитетних ученихтаких , як Балюк І.А, Притика Д.М., та ін. Однак чимало дискусійних питань залишилося. Перш за все це стосується застосування окремих норм на практиці, що потребують уточнень і деталізації.

Метою даної курсової роботи є аналіз чинного законодавства України в частині регламентації правового положення сторін.

Слід зазначити, що процесуальне право оперує поняттям не лише "учасники судового процесу", а й такими поняттями, як "особи, які беруть участь у справі", "інші учасники судового процесу".

За такої класифікації сторони безперечно включені у групу осіб, які беруть участь у справі. Чинний ГПК України не виділяє осіб, які беруть участь у справі, й інших учасників судового процесу. Разом із тим цей нормативний акт відповідним чином визначає процесуальні права й обов’язки різних процесуальних фігур.

Закрыть

Правовой статус сторон, как участников хозяйственного процесса и законодательное регулирование их деятельности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.