Обращения граждан в органы государственной власти и местного самоуправления

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 2

1. Поділ звернення на пропозиції, заяви та скарги. 5

2. Організаційно-правові провадження за зверненнями громадян. 8

3. Подання звернень. 16

4. Прийом звернень. 17

5. Розгляд звернень. 23

6. Права та обов’язки громадян, які звернулися з заявою чи скаргою до органів державної влади, 31

7. Оформлення документів та ведення справ. 34

8. Аналіз та узагальнення звернень. 39

Висновок. 40

Список використаної літератури. 42

Вступ

Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення, або особисто звертатись до органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений Законом строк (№1 ст.40).

З метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, удосконалення організації розгляду порушення у таких зверненнях питань, підвищення відповідальності керівників органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування за належне реагування на обґрунтовані пропозиції, заяви, скарги у повній відповідності з Конституцією та законами України, необхідно вжити невідкладних заходів для вдосконалення відповідно до вимог законодавства організації особистого прийому громадян. Вирішення даних проблем полягає в забезпеченні належної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою оперативного і всебічного вирішення в межах наданих їм повноважень та інших вимог законодавства питань, з якими звертаються до них громадяни на особистому прийомі, створення з використанням сучасної комп’ютерної техніки єдиної системи обліку звернень громадян та контролю за вирішенням порушених у них питань.

Органи державної влади і місцевого самоврядування, установи, організації незалежно від форм власності розглядають пропозиції, заяви і скарги громадян відповідно до їх компетенції, встановленої Конституцією України та Законом України "Про звернення громадян". Керівники та інші посадові особи органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, підприємств, зобов'язані проводити особистий прийом громадян. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян, на підприємствах визначається їх керівниками. Особисту відповідальність за організацію прийому і розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян у державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях несуть їх керівники.

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян" кожний вид звернення: пропозиція, заява, скарга - суттєво відрізняються одне від одного по своїй спрямованості та юридичній характеристиці. У процесі роботи із зверненнями громадян і при їх аналізі ця обставина має важливе значення. Різний і підхід до розгляду пропозицій, заяв, неоднакові строки розгляду, порядок виконання і т. ін.

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін. Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника. Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Закрыть

Обращения граждан в органы государственной власти и местного самоуправления

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.