Административно-правовые основы управления юстицией

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН  

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ  В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ   4

1.1. Організаційно-правові засади управління юстицією.. 5

1.2. Система органів управління в галузі юстиції та їх повноваження. 7

1.3. Правова основа та основні завдання Міністерства юстиції 14

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 21

2.1. Завдання та система органів реєстрації актів громадянського стану. 21

2.2. Правова основа діяльності державної виконавчої служби України. 24

2.3. Головні завдання та правові засади організації діяльності нотаріальної  служби  27

2.4. Правове становище адвокатури та її завдання. 30

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Досягнення визначеної Конституцією України мети щодо побудови правової держави передбачає масштабну і широкоаспектну працю в галузі загальної та фахової юридичної освіти, підняття рівня правової свідомості і правової культури всього населення країни.

Демократизація держави вимагає не тільки свідомого ставлення кожного громадянина до своїх прав та обов’язків, але і активного впливу на діяльність кожного окремо та всіх державних органів у цілому для гарантованого забезпечення прав і свобод людини. У системі підготовки юристів-фахівців особливе місце повинно посідати вивчення та глибоке засвоєння студентами юридичних навчальних закладів курсу „Система правоохоронних органів України”, підчас вивчення якого провідне місце належить органам юстиції.

На даний час органи юстиції України відіграють значну роль у формуванні та розвитку різних сфер суспільного життя у нашій державі. Їхнє значення у політичній системі важко переоцінити. Діяльність кожного правоохоронного органу певною мірою безпосередньо пов’язана з ними. Органи юстиції мають свою структуру та завдання, визначені у нормативно-правових актах. Однак, на нашу думку, законодавче закріплення функціонування системи органів юстиції вимагає певних змін та удосконалення.

Історія органів української юстиції пов’язана із зародженням української державності і нараховує понад 80 років, проте закону про органи юстиції дотепер не прийнято. Хоча уже давно є чинними Закони “Про державну податкову службу в Україні”, “Про митну справу в Україні”, “Про міліцію” та інші, які визначають засади діяльності та статус відповідних органів.

Тому, на нашу думку, необхідним є закріплення існуючих функцій Мін’юсту України у відповідних законах та покласти на нього нові, які випливають з міжнародних зобов’язань України: відповідальність за управління пенітенціарною системою, реєстрація фізичних осіб та реалізація політики з питань громадянства, а також реєстрація прав власності на нерухоме майно, реєстрація суб’єктів господарювання тощо.

Мета дослідження – з’ясування особливостей правового статусу органів юстиції України, їх завдання, структуру та повноваження.

Завданнями роботи визначені наступні:

- здійснити аналіз чинного законодавства, що регулює діяльність органів юстиції в Україні;

- розглянути роль та місце Міністерства юстиції України у системі центральних органів виконавчої влади;

- розкрити адміністративно-правові засади управління юстицією.

Об’єктом даного дослідження є суспільні відносини у сфері діяльності органів юстиції в Україні на сучасному етапі її розвитку.

Предмет дослідження даної роботи – структура та повноваження органів юстиції України, правові норми, що регулюють їх компетенцію.

Закрыть

Административно-правовые основы управления юстицией

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.