Европейские стандарты административного процесса

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 66

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ. 5

1.1. Адміністративна юстиція та стандарти адміністративного процесу. 5

1.2. Правові стандарти Європейського Союзу. 12

Висновок до розділу 1. 25

РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ.. 27

2.1. Контрольний механізм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та її співвідношення з національним адміністративним правопорядком. 27

2.2. Нормативність адміністративної юриспруденції Європейського Суду з прав людини та його роль у застосуванні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  36

Висновки до розділу 2. 44

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН В СУДОВОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 47

Висновок до розділу 3. 55

ВИСНОВОК.. 57

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 63

ВСТУП

Важливим елементом інтеграції таобов’язковою передумовою вступу України до Європейського Союзу є гармонізація національних правових стандартів із законодавством ЄС. Цей процес передбачає розроблення, поетапне прийняттята адаптацію нормативно-правових актів України із урахуваннямзаконодавства Європейського Союзу у сфері як адміністративного процесу так і інших галузях право.

У наш час дослідженню співіснування міжнародних та національних правових стандартів присвячено, зокрема, такі наукові праці: І. Кравчук «Адаптація права України до права Європейського Союзу: цілі, етапи, пріоритети», А. Хворостянкіної «Європейські стандарти адміністративного процесу», Л.А. Луць «Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти)» та дослідження інших учених правової науки.

По суті стандартами виступають міжнародні норми, які регламентують основні принципи, форми й методи здійснення муніципальної діяльності у сфері адміністративного процесу, прийняті державами світу в рамках міжнародних організацій. Враховуючи такий критерій, як кількість держав-членів, РадаЄвропи претендує на роль найважливішого елемента усього європейського правового простору.

Європейський правовий простір, на мою думку, слід розуміти не лише як конкретні юридичні акти, а значно ширше – як глобальну правову систему, яка нині перебуває ще у стані становлення, а її складовими виступають правові норми, принципи та стандарти, вироблені у рамкахрегіональних міжнародних організацій (Ради Європи, ОБСЄ, ЄС).

У відносинах між європейськими інтеграційними організаціями та державами таке узгодження національного законодавства з правом Євросоюзу може здійснюватися різними способами (шляхом взаємного визнання національних стандартів, приєднання до міжнародних договорів, узгодження положень національних нормативно-правових актів з приписами постанов інститутів Євросоюзу тощо) та на різних рівнях (на рівні міжнародних зобов’язань, на рівні зобов’язань ЄС тощо). Так, 6 листопада 1996 року Україна підписала Європейську хартію місцевого самоврядування, прийняту у Страсбурзі 15 жовтня 1985 року, ратифікувала її відповідним законом за № 452/97-ВР від15.07.1997 р. і визнала, що органи місцевого самоврядування є однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму, а охорона і посилення місцевого самоврядування в різних країнах Європи є важливим внеском у розбудову Європи на принципах демократії та децентралізації влади.

Основна мета моєї курсової роботи полягає у визначенні особливостей міжнародних стандартів адміністративного процесу а також їх вплив на правову систему України.

Основними завданнями курсової роботи є:

1) проаналізувати поняття міжнародних стандартів адміністративного процесу;

2) визначити механізм захисту прав людини в європейських країнах;

3) дослідити вплив європейських стандартів адміністративної юстиції на формування національного законодавства.

Об'єктом дослідження є міжнародні стандарти в сфері адміністративного судочинства.

Актуальність запропонованої теми зумовлена необхідністю провести науково-теоретичне дослідження інституту адміністративної юстиції, зокрема дослідження її європейських стандартів та зарубіжного досвіду, що дасть змогу визначити напрями реформування цього правозахисного інструменту під час його інституціоналізації в Україні. Мета дослідження - з’ясувати сутність інституту адміністративної юстиції як однієї з найважливіших ознак правової держави, проаналізувати відповідність законодавства України європейським стандартам адміністративної юстиції.

Закрыть

Европейские стандарты административного процесса

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.