Изготовление, хранение, ввоз в Украину государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи с целью подделки

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів або білетів державної лотереї

 

План 

Вступ. 3

1. Злочини проти порядку обігу грошей, цінних паперів. 5

2. Правове регулювання виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї 18

3. Боротьба з фальшивомонетництвом як один із напрямів протидії організованій злочинності 24

Висновок. 35

Список використаних джерел. 37

Вступ

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, переси­лання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лоте­реї (ст. 199 КК). Об'єктом злочину є фінансово-кредитна система України в частині встановленого порядку випуску та обігу грошей, державних цінних паперів і білетів державної лотереї.

Предметом злочину є: 1) національна валюта України у вигля­ді банкнот чи металевої монети; 2) іноземна валюта; 3) державні цінні папери; 4) білети державної лотереї. Для кваліфікації за ст. 199 КК необхідно, щоб ці предмети були підробленими.

Національна валюта України - це грошова одиниця України, якою є гривня (ст. 99 Конституції України). Готівка перебуває в обігу у вигляді грошових знаків - паперових банкнот номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн. та металевих монет номі­нальною вартістю 1, 2, 5, 10, 25 та 50 копійок і 1 грн.

Іноземна валюта - це іноземні грошові знаки у вигляді банк­нот, казначейських білетів і монет.

Національні та іноземні грошові знаки визнаються предметом цього злочину лише тоді, коли вони: 1) перебувають в обігу і є за­конним платіжним засобом на території України або відповідної іноземної держави; 2) вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які введено в обіг.

Державними потрібно визнавати не ті цінні папери, які нале­жать державі на праві власності, а ті цінні папери, емітентом яких виступає держава - вона від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх емісії (зобов'язується забезпечити їх). До таких цінних паперів на­лежать: 1) облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;

2) казначейські зобов'язання республіки; 3) приватизаційні папе­ри; 4) деякі векселі (наприклад, векселі Державного казначейства України).

Білетом державної лотереї є документ суворого обліку, ви­готовлений за ліцензією Мінфіну України, який дає право особі взяти участь у державній лотереї - розігруванні відповідного призу та отримати цей приз у власність у разі визнання гравця переможцем.

Об'єктивна сторона злочину полягає у таких діях: 1) виготов­лення підробленої національної валюти України у вигляді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї; 2) зберігання; 3) придбання; 4) пере­везення; 5) пересилання; 6) ввезення в Україну або 7) збут вказа­них підроблених предметів. 

Закрыть

Изготовление, хранение, ввоз в Украину государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи с целью подделки

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.