Правовое положение акционера в хозяйственном обществе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 2

Розділ 1. Права та обовязки акціонерів в господарському товаристві 4

1.1 Поняття корпоративних прав. 4

1.2 Майнові та організаційні права і обовязки. 9

1.3 Припинення корпоративних прав. 13

Розділ 2. Повноваження акціонерів в управлінні господарським товариством   20

2.1 Повноваження акціонерів в управлінні акціонерним товариством. 20

2.2 Повноваження акціонерів в управлінні іншими видами господарських товариств  26

Висновок. 29

Список використаної літератури: 32

Вступ

Актуальність теми полягає в тому, що важливим і необхідним є дослідження прав і обовязків акціонерів господарських товариств, як сучасної форми господарювання, оскільки, найбільш поширеною організаційно-правовою формою підприємницької діяльності є господарські товариства ,які являються основою ринкової економіки у більшості країн Європи.

Також актуальність цієї теми полягає в тому, що учасники господарських товариств беруть активну участь в управлінні товариством. Тобто, громадське товариство є засобом демократизації господарських відносин. Ефективна робота підприємства можлива лише тоді ,коли функції господаря закріплені не за однією особою, а хоча б невеликою, але згуртованою групою людей ,що асоціює інтереси всього колективу , в правовому в правовому відношенні опосередковує деякі найбільш складні сфери діяльності (фінанси, рух майна, оплата праці тощо).

Мета і завдання роботи – розкрити правове становище акціонера господарського товариства, дати повну характеристику прав і обовязків учасника окремих господарських товариств.

Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом [1; ст.42]. Господарські товариства не існують самі по собі. Принцип незалежності їх існування означає лише, що вони не припиняються із зміною своїх членів. Але існувати саме по собі, без правового взаємозв'язку з своїми засновниками, членами господарське товариство не може. Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. У випадках, передбачених цим Кодексом, господарське товариство може діяти у складі одного учасника.

Засновниками і учасниками товариства можуть бути суб'єкти господарювання, інші учасники господарських відносин, зазначені у статті 2 Господарського кодексу України , а також громадяни, які не є суб'єктами господарювання. Обмеження щодо заснування та участі в господарських товариствах суб'єктів господарювання або інших осіб встановлюються Господарським кодексом України таіншими законами.

Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства. Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися статутом або іншими документами акціонерного товариства.

Закрыть

Правовое положение акционера в хозяйственном обществе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.