Конституционный статус Верховной Рады Украины

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 63

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

1. Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади України. 6

2. Компетенція Верховної Ради України. 15

3 . Склад і структура  Верховної Ради України. 19

3.1. Голова Верховної Ради України та його заступники. 19

3.2. Комітети Верховної Ради України. 19

3.3. Тимчасові спеціальні і слідчі комісії Верховної Ради України. 21

3.4. Аппарат Верховної Ради України. 22

3.5. Рахункова Палата. 25

3.6. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 27

3.7 Склад Верховної Ради України. 29

4. Строк повноваження Верховної Ради України. 49

5. Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. 55

Висновки. 61

Використана література. 63

Вступ

Парламент - це виборний колегіальний орган, який має пере­важні права у сфері законотворчості. Завдяки парламенту у країні створюються, розвиваються і зберігаються демократичні форми прав-ління.Роль парламенту в житті суспільства кожної країни є різною. Проте у діяльності парламентів світу є багато спільного, що заслу­говує на вивчення і використання набутого досвіду в діяльності інших законодавчих органів.

Перш за все слід усвідомити, що ідеали справедливості, при­родних прав і свобод людини можуть бути втілені у життя тільки тоді, коли держава базується на принципах народовладдя і розпо­ділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову. Ці прин­ципи, вперше проголошені Ш.Монтеск'є і Е.Сієсом, були зафік­совані у Конституції США, прийнятій у 1787 році. Вони стали наріжним каменем для конституцій країн Європи, що створюва­лися в результаті буржуазних революцій XIX століття. Як пока­зав досвід держав розвинутої демократії, саме парламенти є підва­линою демократичних свобод суспільства, ефективними інсти­туціями, що протидіють узурпації влади однією особою чи гру­пою осіб .Парламенти є центром ідеологічної сфери, ареною для постійних дебатів щодо суспільно-політичного устрою держави, на якій партійні лідери та суспільні діячі мають можливість по­стійно переконувати виборців у необхідності змін у відповідності до своїх програм, щоб в результаті демократичної боротьби от­римати владу із рук народу.

Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України. Верховна Рада України розглядає та вирішує питання державного і суспільного життя, що потребують врегулювання законами України, а також здійснює установчі та контрольні функції, передбачені Конституцією України. – 1 Вона приймає закони, постанови та інші акти більшістю від конституційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією.

До повноважень Верховної Ради України належать:

внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбаченим розділом 8 Конституції України;

призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 Конституції;

прийняття законів;

визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики;

призначення виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією;

заслуховування щорічних і позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури ( імпічменту );

надання згоди про призначення Президентом України Прем”єр-міністра України;

здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України та інше.

Конституційний склад Верховної Ради України 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням строком на 4 роки.

Верховна Рада України працює сесійно. Вона є повноважною за умови обрання не менш як 2\3 від її конституційного складу. Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніш ніж на 30-й день після офіційного оголошення результатів виборів. Перше засідання ВРУ відкриває найстарший за віком депутат. Чергові сесії починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Засідання Верховної Ради проводяться відкрито. Закрите засідання проводяться за рішення більшості від конституційного складу Верховної Ради.

Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та може відкликати їх.

Закони Верховна Рада приймає більшістю від її конституційного складу. Закони, що вносять зміни до Конституції, та сама Конституція України приймаються не менш як 2\3 від конституційного складу Верховної Ради України.

Головна мета роботи як найширше висвітлити порядок розгляду питань на пленарних засіданнях Верховної ради України.

Робота побудована з трьох теоретичних питань, а саме: розгляд питань про неприйнятність, предиціальних та відкладальних питань на пленарних засіданнях ВРУ; розгляд питань про воєнний, надзвичайний стан та зовнішньоекономічних питань; а також розгляд питань про згоду на притягнення до відповідальності народного депутата.   

Закрыть

Конституционный статус Верховной Рады Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.