Органы управления сельскохозяйственными предприятиями кооперативного типа

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 27

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

Вступ. 3

Розділ 1. Правове положення сільськогосподарських кооперативів. 4

1.1. Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів. 4

1.2. Види кооперативів. Принципи їх діяльності. Кооперативні підприємства та об'єднання. 6

1.3. Право власності сільськогосподарських кооперативів. Неподільний та пайовий фонд  10

1.4. Реорганізація і ліквідація сільськогосподарських кооперативів. 16

Розділ 2. Органи управління сільськогосподарськими підприємствами. 18

2.1. Основні принципи управління сільськогосподарськими підприємствами  18

2.2. Органи управління сільськогосподарських підприємств корпоративного типу  21

2.3. Органи управління в державних сільськогосподарських підприємствах. 24

Висновок. 26

Використана література. 27

Вступ

Ефективний розвиток агропромислового виробництва залежить значною мірою від системи управління господарською діяльністю. Практика організації управління суспільним виробництвом у різних галузях і сферах, при різних державних соціально-економічних устроях переконливо доводить важливість удосконалення управлінської системи на всіх ієрархічних рівнях функціонування виробничих структур.

В результаті узагальнення вітчизняної і зарубіжної практики та наукових досягнень в управлінській сфері сформовано основні вимоги щодо здійснення управління агропромисловим виробництвом. Визначено, що процес управління має базуватись на державному підході при оцінці розвитку економічних явищ, одержаних в процесі виробництва результатів господарської діяльності підприємств і об’єднань.

Управлінський процес передбачає забезпечення єдності стратегічного, тобто перспективного, і тактичного, поточного планування. Ця єдність означає відповідність тактичних планів стратегічним цілям організації безперервного виробництва.

У кінцевому підсумку, не залежно від того, на якому рівні за масштабами організаційного формування здійснюється виробнича діяльність підприємства, об’єднання, галузі, регіону і навіть на найвищому ешелоні управлінської ієрархії – державі, управлінська діяльність повинна бути ефективною.

Метою даної роботи є аналіз правового становища сільськогосподарських підприємств кооперативного типу, а також їх органів управління.

Об’єктом курсової роботи є сільськогосподарські підприємства кооперативного типу.

Закрыть

Органы управления сельскохозяйственными предприятиями кооперативного типа

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.