Конституция Украины и административное право

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН 

Вступ. 3

РОЗДІЛ І. Конституція України. 4

1.1. Історичний розвиток конституційної думки в Україні. 4

1.2. Конституція 1996 року – Основний закон сучасної України. 9

1.2.1 Загальні засади конституційного ладу України. 9

1.2.2 Конституційний статус людини і громадянина. 15

1.2.3. Конституційний статус політичних прав і свобод. 17

1.2.4. Конституційний статус економічних, соціальних і культурних прав. 18

РОЗДІЛ ІІ. Адміністративне право. 20

2.1. Соціальне призначення адміністративного права. 20

2.2. Предмет адміністративного права. 22

2.3. Метод адміністративного права. 23

2.4. Структура адміністративного права. 29

2.5. Понятійний апарат адміністративного права. 30

2.6. Взаємодія адміністративного права з іншими галузями права. 32

Висновок. 37

Список літератури. 38

Вступ

Сучасна Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року, - найважливіший нормативно-правовий акт новітньої історії України. Україна нарешті здобула свій Основний Закон – необхідний елемент сучасної законодавчої системи, який є її своєрідним фундаментом. Конституція 1996 року закріпила статус незалежної України, як рівноправного учасника міжнародних відносин та найважливіші ідеї та поняття у справі розбудови правової держави в нашій країні.

В даній (поданій до вашої уваги) курсовій роботі розглядається зміст та значення сучасної Конституції України, докладно аналізується І, ІІ та ІІІ розділи Конституції, визначаються їх найважливіші ідеї та ширше розкривається потенціал у справі розбудови нашої країни. Для детальнішого пізнання української конституційно-правової думки застосовані також матеріали з історії. Ці матеріали можуть дати більш повне сприйняття України як цілком самостійної держави і невід'ємної частки світового співробітництва.

Проте сучасна Конституція України це не тільки підсумок процесів державотворення, це й своєрідний дороговказ подальшого вдосконалення нашої держави. Наповнення її сформованих інститутів реальним змістом, перетворення їх на реальні дійові чинники правового регулювання суспільних відносин в Україні також є метою Конституції 1996 року. слід зазначити, що прийняття Конституції стало результатом компромісу різноспрямованих політичних сил. Таким чином її можна розглядати не тільки як запоруку майбутньої злагоди в нашому суспільстві, гарантію його розвитку на засадах забезпечення врівноваженості різних соціальних верств та політичних течій, а й своєрідним виявом українського менталітету.

Закрыть

Конституция Украины и административное право

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.