Формы правления зарубежных стран и их виды

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 31

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ. 2

1. Поняття форми правління. 4

2. Монархія. 6

3. Республіка. 15

4. Змішані форми правління. 24

Висновки. 28

Список використаних джерел. 30

Вступ

Форма правління є комплексним конституційно-правовим інститутом і становить систему вищих органів державної влади та спосіб (порядок) їхньої взаємодії. Таким чином, коли ми говоримо про форму правління, йдеться не тільки про республіканський або монархічний лад, а й про конкретний тип кожного з них: президентську, напівпрезидентську, парламентарну та іншу республіки; абсолютну, дуалістичну, парламентську монархію.

Форма правління завжди була і залишається стрижневим елементом конституційного устрою і питанням фундаментального історичного вибору для кожної нації, тому що вибір форми правління визначає багато в чому русло всього подальшого політичного розвитку, а часто й долю демократії на цілу історичну епоху.

Форма правління як комплексний конституційно-правовий інститут існує і визначається в єдності юридичної та фактичної конституцій, тобто формальних і конвенціональних конституційно-правових норм, які можуть дуже часто прямо суперечити одна одній, причому в цьому випадку провідна роль належить фактичній конституції.

Під формою правління ми розуміємо систему формування і взаємостосунків глави держави, вищих органів законодавчої та виконавчої влади. Форма правління історично складається в процесі боротьби і взаємодії соціальних і політичних сил відповідного суспільства.

Форма правління має основне значення для вивчення конституційно-правового регулювання організації і функціонування держави. Це не просто теоретична абстрактна категорія науки, як, скажімо, суверенітет або народовладдя, а той ключ, за допомогою якого ми тільки й можемо розібратися в розумінні тієї чи іншої системи органів державної влади, встановленої конституцією відповідного государства.Прі аграрного ладу значення форми правління зводилося лише до визначення того, яким чином заміщується посада глави держави в порядку успадкування або шляхом виборів. В міру розкладання феодалізму і переходу до індустріального строю, що супроводжувався послабленням влади монархів, появою та зміцненням народного представництва, форми правління стали збагачуватися: найбільшу значимість набуло не те, спадковий або виборний глава держави в країні, а те, як організуються відносини між главою держави, парламентом, урядом, як взаємно врівноважуються їх повноваження, словом, як влаштований розподіл влади. І сьогодні при аналізі форми правління конкретної держави насамперед цікавить не те, республіка це чи монархія, а те, який різновид республіки чи монархії тут встановлена. Класифікація форм правління. Як ми бачили порядком заміщення посади глави держави визначаються дві основні форми правління монархія і республіка. Різновиди ж їх визначаються співвідношенням повноважень законодавчої та виконавчої влади, розподілених між главою держави, парламентом і урядом в конкретній країні, і що випливають звідси порядком їх формування.

Об’єктом дослідження є форми правління зарубіжних країн та їх види.

Предметом даного дослідження є, властивості сучасних форм правління, їх класифікації, порядок прийняття.

Мета роботи — дослідження поняття та ступеня реалізації конституцій в зарубіжних країнах, місце конституцій в системі законодавства, визначення проблем реалізації конституцій.

Закрыть

Формы правления зарубежных стран и их виды

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.