Правовое регулирование предпринимательской деятельности

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Поняття державного регулювання підприємницької діяльності та підприємництва  4

2. Правове регулювання підприємницької діяльності 6

2.1 Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності 8

2.2 Ліцензування підприємницької діяльності 15

2.3 Патентування. 19

2.4 Квотування. 24

2.5 Стандартизація та сертифікація. 26

3. Ліцензійна палата. 28

4. Перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами. 35

Висновок. 39

Список використаної літератури. 41

Вступ

Щоб підприємницька діяльність не суперечила закону, в деякій мірі нею повинна контролювати держава. І тому моя тема широко розкривається в правовій літературі.

За останні роки в Україні відбулись якісно нові соціально-економічні і суспільно-політичні перетворення, які переслідують мету побудови суверенної, соціальної, правової демократичної держави, одним з важливих завдань якої має бути формування ефективного ринкового механізму господарювання. Перехід до сучасної моделі економічного розвитку України висуває на перший план проблему підприємництва, ефективного державного управління і державного регулювання у цій сфері. Разом з тим економіка України в умовах спаду виробництва і значної кількості невирішених соціальних проблем в суспільстві продовжує перебувати в системній кризі, яка викликана низкою відомих причин і факторів, в тому числі послабленням системи державно-правового регулювання, недосконалістю виконавчо-розпорядчої діяльності спеціально уповноважених органів та посадових осіб у сфері підприємництва, нерозвинутістю організаційно-правових механізмів державної підтримки і впливу на процеси формування підприємницького середовища та створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу.

Предметом дослідження моєї теми являється висвітлення таких питань: поняття державного регулювання підприємницької діяльності та підприємництва; правове регулювання підприємницької діяльності; реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності; ліцензування підприємницької діяльності; патентування; квотування; стандартизація та сертифікація; ліцензійна палата; перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами.

Мета даної роботи, правове регулювання в сфері підприємницької діяльності , виявити його проблемні моменти.

Закрыть

Правовое регулирование предпринимательской деятельности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.