Понятие и общая характеристика правового режима имущества государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ I. Правове становище державних і комунальних сільськогосподарських підприємств. 5

1.1. Поняття та загальна характеристика правового становища державних і комунальних сільськогосподарських підприємств. 5

1.2.  Особливості здійснення господарської діяльності державними й комунальними сільськогосподарськими підприємствами. 9

1.3 Участь органів державної влади та органів місцевого самоврядування в господарській діяльності. 17

Розділ II. Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств. 23

2.1. Характеристика правового режиму майна державного та комунального сільськогосподарського підприємства. 23

2.2.  Джерела формування майна державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. 26

2.3. Гарнтії  та захист майнових прав. 29

Висновки. 31

Список використаних джерел. 34

Вступ

Україна - велика аграрно-промислова держава. Вонамає сприятливi природно-клiматичнi умови, достатнi виробничо-господареькi потужностi та продуктивнi сили для iнтенсивного розвитку сiльськогосподарського виробництва. Конституцiя Украєни визнала землю обєктом права власностiУкраєнського народу. Колективно-кооперативнi сiльськогосподарськi пiдприумства, акцiонернi товариства, спiлки селян,селянськi (фермерськi) i приватнi пiдсобнi господарства селян стали субуктами права власностi на землю сiльськогосподарського призначення. У сiльському господарствi та економiцi Украєни утверджуються новi ринковi економiчнi вiдносини, розвиваються господарчо-підприумницькi тенденцiє,побудованi на принципово нових економiчних засадах: формуються земельнi i майновi вiдносини селян, вдосконалюуться система державно-правового регулювання сiльськогогосподарства, поширюуться застосування бiржової формиреалiзацiє сiльськогосподарськоє продукцiє i продовольства.

Україна - одна з найбагатших держав свiту на благодатну землю сiльськогосподарського призначення. Державоювтiлено в життя принцип - земля належить тим, хто її обробляє.Колективним сiльськогосподарським пiдприумствам i спiлкам селян на правi колективної власностi належить 32397,4 тис. га; акцiонерним сiльськогосподарським товариствам - 3649,0 тис. га;селянським (фермерським) господарствам - 1008,7 тис. га.Державним сiльськогосподарським пiдприумствам надано 4371,8 тис. га. В Украєнi нараховууться 11523561приватних особистих пiдсобних господарств, якi на правiприватноє власностi мають (володiють) 6144,5 тис. га землi[16;C.21].

Господарський кодекс України визнає майно як сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів. Поняття речі дано у статті 179 ЦК, яка під річчю розуміє предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права і обов'язки. З урахуванням положень статті 190 ЦК майном вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права і обов'язки, проте для визнання цих об'єктів речами в розумінні Господарського кодексу необхідно, щоб вони відповідали таким ознакам:

а) мали вартісне визначення;

б) вироблялися чи використовувалися у діяльності суб'єктів господарювання; 

в) відображалися в балансі цих суб'єктів або враховувалися в інших встановлених законом формах обліку майна цих суб'єктів.

Майнові цінності залежно від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, можуть належати до основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів. Зміст цих понять та перелік об'єктів, що відносяться до тієї або іншої економічної форми, встановлені в подальших частинах коментованої статті, в законах та підзаконних нормативно-правових актах з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Закрыть

Понятие и общая характеристика правового режима имущества государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.