Президент Украины и исполнительная власть

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Президент України. 6

1.1. Місце та роль Президента України в конституційній системі органів державної влади  6

1.2. Порядок обрання Президента України та строк його повноважень. 7

1.3. Порядок і строки призначення виборів Президента. 8

1.4. Функції та компетенція Президента України. 9

Розділ 2. Виконавча влада. 18

2.1. Види органів виконавчої влади. 21

2.2. Повноваження Кабінету Міністрів України. 26

Розділ 3. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 30

Висновок. 33

Список використаної літератури. 37

Вступ

Складний характер сучасної соціально – політичної ситуації у світі і в Україні виражається у глобальних за своїм масштабом і радикальних за своїм внутрішнім змістом та засобами здійснення змінах у всіх сферах суспільного буття та свідомості.

Майбутнє України багато в чому залежить від того якими практично стануть відносини державної влади, що складаються. Саме цим пояснюється досить стрімке зростання інтересу до проблем державної влади, демократії, співвідношення президентської, законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, становлення яких пов’язано із змінами у суті форм і засобів функціонування владних інститутів.

У науковій літературі влада в найбільш загальному розумінні розглядається як основа, передумова, рухома сила здійснення управління в суспільстві.

Зміст концепції державної влади та президентської як її складової від методологічних засад її аналізу і перш за все – аналізу феномену влади. Тому поняття влади як соціального явища багато дослідників вважають передумовою розгляду будь - яких політико – правових явищ.

Влада – явище соціальне. Воно проявляється іманентна, внутрішньо присутня властивість людського суспільства в цілому і конкретних колективів людей зокрема. Прагнення до влади – це один із людських інститутів, і мабуть, найбільш могутній серед них, задоволення якого людина цінує вище за задоволення інших потреб. Влада виникає разом з виникненням суспільства і супроводжує всю його історію.

Автори наукових публікацій, конкретизуючи і поглиблюючи поняття “ влада “, трактують її по різному. Домінуючим є погляд на владу як на реальну здатність здійснювати свою волю, нав’язуючи її іншим. Поширеною є точка зору, яка характеризує владу як організуючу силу, що забезпечує єдність дій та стійкий порядок в суспільних відносинах. Цей підхід називають “ силою ” концепції влади. Існує також точка зору, згідно з якою поняття влада розглядається як необхідна функція будь – якого колективу по керівництву своїми членами для спільної діяльності.

Основою і джерелом влади є відносини власності. Вони визначають основні риси управління, оскільки відображають багатогранну систему відносин між людьми, колективами, галузями, регіонами. Зміна форм реалізації власності в обов’язковому порядку тягне за собою зміну розподілу функцій влади, благ між громадянами. Цей складний комплекс відносин потребує певного поєднання та постійного регулювання. Поняття “ влада ” невіддільна від поняття “ власність ”. Лише короткий час влада може спиратись на примусові засоби. Основу стійкої влади становить власність. Сила влади пропорційна величині власності. Тому наукове обґрунтування закономірностей розвитку державних процесів і управлінських явищ має здійснюватись також виходячи з відносин власності.

Організація державної влади в Україні, згідно зі ст. 6 Конституції України здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Ідея поділу влади сформувалась як самостійне вчення в середині 18 століття французьким просвітителем Ш. Монтеск’є, ґрунтується на визнанні наявності у кожного виду влади системи стримувань і противаг, що перешкоджає концентрації влади та можливому внаслідок цього свавіллю під час її використання. Різні види влади повинні співробітничати між собою і доповнювати одна одну, залишаючись при цьому до певної міри незалежними, а також мати можливість впливати одна на одну. Результатом такої взаємодії є встановлення заснованих на законі відносин держави з громадянським суспільством, кожною людиною, створення умов для забезпечення прав і законних інтересів особи, розвитку громадянського суспільства, становлення правової держави. Децентралізована і поділена за функціональною ознакою єдина державна влада представлена у державно – правовому механізмі України трьома видами або, як нині прийнято говорить гілками.

Світова історія президентської влади президентської форми правління має довгий шлях. Перша Конституція США 1787 року ввела посаду президента, а перший президент Америки Джордж Вашингтон обійняв цей пост 30 квітня 1789 року. У Франції посаду президента введено Конституцією 1848 року за часів Другої Республіки. 20 грудня 1848 року ним став Луї Наполеон Бонапарт.

Перший президент Швейцарської конфедерації Й.Фурер почав свою діяльність теж з 1848 року.

Проблеми інституту президента стають актуальними, як правило, в період революцій, реформ, і тісно пов’язані з розробкою їх теорією держави, теорією поділу влади, теорією державного управління.

Для української політико – правової думки є традиційним обґрунтовувати важливість ролі керівника держави. Розроблялися та обговорювалися різні методи посилення авторитетності лідера нації – або через успадкування, або через правове закріплення. Прихильники консервативної течії схильні були вважати за оптимальний варіант спадковий принцип визначення керівника держави.

У новітній історії вище означена дискусія перемістилася у площину з’ясування співвідношень і компетенцій між інституціями парламент – президент. Однак досвід творення молодої держави підказував важливість інституту президентства. За приклад розуміння цієї ідеї може слугувати позиція лідерів Центральної Ради котрі усвідомили важливість введення посади, аналогічної посаді президента, та посилення ролі цієї інституції. Таким чином, принцип обрання глави держави прямим шляхом легітимне правове забезпечення його ролі має вважатися висновком української історичної традиції.

Закрыть

Президент Украины и исполнительная власть

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.