Организованная преступность и условия ее порождающих

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

1. Загальна характеристика організованої злочинності. 5

1.1. Ознаки організованої злочинності 13

1.2. Суб'єкти та об'єкти організованої злочинності 16

1.3. Структура організованої злочинності 17

2. Поняття причин і умов, що породжують злочинність. 19

2.1 Сучасні концепції причин і умов, що породжують злочинність. 20

2.2. Причини і умови злочинності в сучасному світі і в Україні 23

3. Методи боротьби з організованою злочинністю.. 33

4. Координація та основні напрямки діяльності правоохоронних органів в Україні в попередженні та боротьбі з організованою злочинністю. 38

Висновки. 42

Список використаних джерел. 44

Вступ

Організована злочинність - це винятково небезпечне явище, яке повинно мати адекватну протидію з боку держави.

Поняття “організована злочинність” міцно ввійшло в наукову термінологію в другій половині 80-х років. До цього часу дана категорія щодо реалій нашого суспільства в літературі і засобах масової інформації не використовувалася.

Перехід України до ринкових економічних відносин супроводжується посиленням позицій організованої злочинності.

Слід зазначити, що організована злочинність стає сьогодні суттєвим фактором посилення соціальної напруги і дестабілізації суспільних відносин, перешкоджає оздоровленню економіки, впорядкуванню споживчого ринку, сприяє деформації нових форм економічних підприємницьких відносин. Посилюються процеси зрощення економічної та загальнокримінальної злочинності, лідерів злочинних угруповань з корумпованими посадовими особами органів влади і управління, правоохоронних органів.

Організована злочинність є і залишається одним з факторів суспільного розвитку, її масштаби - реальна загроза становленню соціально-економічних реформ та входження України в світове співтовариство. Тенденція останніх років свідчить про зростаючий інтерес лідерів злочинних угруповань активно включатися в легальні комерційні структури.

Метою даної курсової роботи, є висвітлення питань, що розкривають суть такого явища як організована злочинність.

Актуальність і мета дослідження:

- узагальнення понять організованої злочинності в Україні.

- дослідження проблем законодавчої бази у сфері боротьби з організованою злочинною діяльністю, розробка пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства з урахуванням прогресивного зарубіжного досвіду.

- вивчення елементів організованої злочинної діяльності,

- дослідження заходів по боротьбі з організованою злочинністю.

Теоретичною основою курсової роботи є праці вчених по кримінальному і кримінально-процесуальному праву, кримінології.

Для досягнення поставленої мети, слід розкрити поняття, причини, та основні тенденції розвитку та сучасний стан в Україні організованої злочинності; охарактеризувати її складові елементи та окремі її прояви тощо.

Закрыть

Организованная преступность и условия ее порождающих

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.