Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ 1. Конституційно-правова характеристика державної символіки. 5

1.1. Поняття та історія виникнення державної символіки. 5

1.2. Порядок використання державних символів України. 7

1.3. Охорона державної символіки. 10

Розділ 2. Державні символи суверенної держави. 13

2.1. Державний Герб – один із ознак суверенної держави. 13

2.2. Державний Гімн – символ суверенної держави. 14

2.3. Державний Прапор – емблема суверенної держави. 15

Розділ 3. Вплив державних символів на формування патріотичних якостей громадянина України. 17

3.1. Державний прапор України як прояв патріотичних почуттів. 17

3.2. Поєднання національних традицій українського народу в Малому та Великому гербах України. 21

3.3. Патріотичний зміст Державного Гімну України. 27

Висновки. 33

Список використаних джерел. 35

Вступ

Актуальність теми дослідження. Становлення України як незалежної суверенної держави поряд із створенням системи органів влади, розв'язанням соціально-економічних, політичних та інших проблем поставило і завдання впровадження власної національної символіки. Цей процес відбувався в напруженій боротьбі переважно з політичних причин. На заваді швидкому розв'язанню питання було і досить поширене переконання, що український народ ніколи не мав державності, а значить, і своєї державної символіки, і те, що зовсім у недавньому минулому використання синьо-жовтого прапора, тризуба чи гімну "Ще не вмерла Україна" вважалося крамолою і каралося радянським репресивним апаратом.

Ці та інші причини призвели до тривалого затягування парламентом розв'язання питання про державну символіку України. Спочатку синьо-жовтий прапор почав використовуватися під час державних церемоній і лише згодом був узаконений. У Конституції України (ст. 20) вже визначено символами держави синьо-жовтий прапор та Знак Княжої Держави Володимира Великого як малий Державний Герб України. Визначено також основні елементи великого Державного Герба України та Національного гімну.

14 червня 2000 року на засіданні Кабінету Міністрів України нарешті було схвалено законопроекти про Державний Гімн України та про великий Державний Герб України. З прийняттям Верховною Радою України відповідних законів процес утвердження державної символіки буде завершено.

Аналіз свідчить, що на сьогодні вже є досить багато досліджень із питань національної символіки. Проте практично всі вони спрямовані на з'ясування її історичних коренів, доведення тієї чи іншої точки зору. Майже немає літератури з етикету використання державної символіки, хоча саме це практичне питання і потребує, на нашу думку, особливої уваги.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є суспільні відносини в галузі забезпечення відповідного використання та охорони державних символів України.

Предмет дослідження – державні символи – важливі ознаки суверенної держави.

Метою курсової роботи є дослідження державних символів України.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

– здійснити конституційно-правову характеристику державної символіки;

– дослідити державні символи суверенної держави;

– визначити вплив державних символів на формування патріотичних якостей громадянина України.

Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження.

Теоретико-методологічною основою роботи є праці таких дослідників, як Гречило А., Колодій A.M., Олійник А.Ю., Погорілко В.Ф., Ю.М. Тодика, Журавський В.С. тощо. 

Закрыть

Государственные символы Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.