Проблемы противодействия насильственной преступности

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 25

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

1. Поняття та види насильницьких злочинів. 4

2. Поняття насильства та агресії в кримінології, їх співвідношення. 7

3. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів. 11

4. Причини й умови вчинення насильницьких злочинів. 18

5. Попередження насильницьких злочинів. 21

Висновок. 24

Список використаної літератури. 26

Вступ

При аналізі конкретних видів злочинності та особливостей їх попередження, слід розгля­нути такі поняття, як кримінологічна характеристика та класифікація злочинів. У реальному житті злочинність може виявлятись у формі окремого злочину, вчиненого конкретним індиві­дуумом, та певного виду (групи) злочинів, вчинених певним контингентом осіб. Для попере­дження злочинів різних видів необхідно мати достатню для цієї мети інформацію. В окресле­ному аспекті встановлення ознак насильницької злочинності, на нашу думку, допоможе більш детально розуміти небезпеку цього не лише кримінально-правового, а й соціального явища та сприятиме напрацюванню рекомендацій для протидії йому.

Проблема насильницької злочинності у різний час була об'єктом дослідження багатьох вчених-криміналістів, а також філософів, психологів, педагогів, адже саме явище не може за­лишати байдужими прогресивних представників спільноти. Слід відзначити фундаментальні праці таких вітчизняних та російських учених, як А.1. Алексеев, Ю.М. Антонян, О.М. Бандурка, В.В. Голіна, І.М. Даньшин, А.Ф. Зелінський, О.М. Литвак та ін.

Кримінологічна наука досить давно оперує поняттями "насильницькі злочини" та "наси­льницька злочинність". З усього загалу злочинів "насильницькі" та "корисливо-насильницькі" виокремлені на підставі їх поєднання з насильством (фізичним або психічним) і корисливою спрямованістю. При цьому практично не приділяється увага формам насильства, лише відзначається їх різноманітність.

Закрыть

Проблемы противодействия насильственной преступности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.